Annons
X
Annons
X

”Fackens lönemodell riskerar byggjobben”

Fackförbunden i 6F vill införa en ny lönebildningsmodell som riskerar jobb och välstånd. Det vore inte bra för byggföretagen, inte bra för jobben och inte bra för Sverige, skriver Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier, i en replik.

Avtalsrörelsen 2017
Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier.
Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier. Foto: Maja Suslin/TT

REPLIK | AVTALSRÖRELSEN

Fackförbunden inom bygg- och installationssektorn, 6F, argumenterar för att överge den lönebildningsmodell som gällt på svensk arbetsmarknad sedan sent 1990-tal. Det är ett mycket oroande inslag i årets avtalsrörelse. Skulle detta på sikt bli verklighet riskerar det byggjobben och därmed vår gemensamma välfärd.

Sedan 1998 har ökningen av den exportberoende industrins arbetskraftskostnad varit en norm för resten av arbetsmarknaden genom Industriavtalet som tecknades 1997. Sedan dess har procentsatser för arbetskraftskostnadernas utveckling utgjort det entydiga märke som krävs för att upprätthålla industrinormeringen. Lönebildningsmodellen har fungerat bra, inte minst för de anställda. Sedan 90-talet har därför reallönerna kunnat öka med cirka 60 procent.

Tyvärr börjar minnet av vad som föranledde dagens lönebildningsmodell att falna. Därför kan det vara bra att påminna sig om den spiral av höga nominella löneökningar, hög inflation och obefintlig utveckling av reallönerna som präglade Sverige under 1970- och 80-talen och början av 90-talet. Snittlönen för arbetare var lägre 1996 än vad den var 1976, när inflationen räknats bort. Dessa år fick vi återkommande kostnadskriser i näringslivet, devalveringar av kronan, detaljstyrande centrala avtal med olika former av pris- och löneutvecklingsgarantier.

Annons
X

Den konkurrensutsatta byggsektorn är redan ansträngd och utländska företag konkurrerar allt oftare på hemmaplan.

Byggbranschen sysselsätter över 300 000 medarbetare och har närmre 100 000 företag. För våra medlemsföretag är det avgörande att den internationellt konkurrensutsatta industrin sätter märket, allt annat vore oansvarsfullt och kommer på sikt att äventyra företagens framtid. Faktum är att vinstmarginalen i byggbranschen under de senaste tio åren, med något enstaka undantag, legat betydligt under genomsnittet för näringslivet. Inte heller hos de större byggbolagen uppvisar byggverksamheten några övervinster utan snarare tvärtom. Marginalerna skapas i andra delar än den rena byggverksamheten, samtidigt som ingångslönen för en byggnadsarbetare redan idag motsvarar mer än vad en polis tjänar efter fem år eller vad en vad en undersköterska med tio års erfarenhet har i lön.

Den konkurrensutsatta byggsektorn är redan ansträngd och utländska företag konkurrerar allt oftare på hemmaplan. Se bara på Förbifart Stockholm som till stora delar byggs av utländska entreprenörer. Därför är det viktigt att vi som parter hittar lösningar som stärker konkurrenskraften och att löneökningstakten anpassas efter det. Det är inte rimligt att vi har en kostnadsutveckling i Sverige som är högre än den i våra konkurrentländer.

Sverige behöver 700 000 nya bostäder till 2025. Ska vi lyckas med det krävs en konkurrenskraftig byggbransch. 6F:s vilja att införa en ny lönebildningsmodell riskerar jobb och välstånd. Det vore inte bra för byggföretagen, inte bra för jobben och inte bra för Sverige.

Ola Månsson

vd Sveriges Byggindustrier

Annons

Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier.

Foto: Maja Suslin/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X