Annons

Fack: Statliga krav tvingar fram outsourcing

Britta Lejon, Fackförbundet ST
Britta Lejon, Fackförbundet ST Foto: Andy Phrat

Regeringen måste först åtgärda den akuta kris som råder kring outsourcingen av Transportstyrelsens it-drift. Sedan behövs ett bredare arbete för att se över om andra myndigheter har överlåtit driften av viktiga eller känsliga system till privata aktö­rer och hur staten i så fall kan återta driften, skriver Britta Lejon, Fackförbundet ST.

Under strecket
SvD
Uppdaterad
Publicerad

Demokrati, rättssäkerhet och effek­tivitet är tre grundläggande värden som allt arbete som utförs i statsförvaltningen ska vila på. Sedan lång tid tillbaka har dock fokus lagts i huvudsak på effektivitet. Detta uttrycks tydligast genom systemet med den så kallade pris- och löneomräkningen (PLO) som tvingar statliga myndigheter att effektivisera sin verksamhet i samma utsträckning som den privata tjänstesektorn. Samtidigt som effektiviteten satts i högsätet har kunskapen om och förståelsen för andra värden nedprioriterats och det saknas i dag en grund­läggande statstjänstemannautbildning för dem som arbetar på statliga myndigheter.  

Att skattebetalarnas pengar ska användas på ett sätt så att vi får den bästa möjliga nyttan av våra gemensamma resurser kan nog alla skriva under på. Men statliga myndig­heter har inte samma möjligheter som det privata näringslivet att outsourca verksam­heter eller lägga delar av sin produktion i låglöneländer. Vi har tillsammans genom demokratiska beslut kommit fram till att vissa verksamheter är så viktiga eller har en sådan natur att de bör skötas av staten. En konsekvens av det är att vi inte kan behandla dem som vilken annan tjänsteproduktion som helst med samma krav på effektiviseringar.

Annons
Annons
Annons