Annons

Fabege halverar utdelningen

Fabege redovisar ett resultat efter skatt på -762 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2008 (634), motsvarande -4:63 kronor per aktie (3:67).

Under strecket
Direkt
Publicerad

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter var - 1.085 miljoner kronor (283). Realiserade värdeförändringar på fastigheter var 0 miljoner kronor (239). Värdeförändringar på räntederivat påverkade resultatet negativt med 440 miljoner (- 1). I positiv riktning inverkade uppskjuten skatt med 634 miljoner kronor (-39).

Driftsöverskottet uppgick till 354 miljoner kronor (344).

Annons
Annons
Annons