Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Få ut mer effekt av varje skattekrona

Den kostar 1000 miljarder skattekronor varje år och har en tredjedel av Sveriges arbetande befolkning anställd. Offentlig sektor har inte för inte kallats den ofantliga sektorn och hur den leds, förvaltas och utvärderas är i högsta grad av stort intresse för skattebetalarna och väljarna.

Moderaternas ekonomiskpolitiska arbetsgrupp där bland andra Henrik von Sydow deltar, lyfter med all rätt förvaltningspolitiken som en central fråga.

De som skrockar att detta inte är någon valvinnare har anledning att lyssna på von Sydow. Hans poäng är att det inte nödvändigtvis krävs högre offentliga medel. Istället behövs mer effekt av varje skattekrona. För det krävs effektivisering.

Annons
X

I grunden handlar det om respekt för dem som dagligen arbetar ihop skattepengarna. Att inte utnyttja varje krona på mest effektiva vis är att slarva med någon annans surt förvärvade medel. Detta kan göras betydligt bättre än idag. På ett seminarium i riksdagen i går berättade von Sydow hur:

”Man talar mycket om utvärdering och revision, och visst är det mycket viktigt. Men vi måste ju också tala om det som kommer innan. Hur kan vi annars förbättra kvalitet och effektivitet?” Kvalitetsstyrning först och revision och utvärdering sedan, alltså.

Resonemanget är välkommet efter år av utvärderingsdebatter. Nog behövs skärpt revision och uppföljning, men det tjänar lite till om inte mål och verksamhetsplaner tas på större allvar.

Moderaterna föreslår ett
prestationskontrakt mellan myndighetschefer och uppdragsgivaren. Hårdare krav på generaldirektörerna, bättre styrning och vad Moderaterna kallar förbättringstryck är rätt.

Men offentlig sektor är långt mer än våra myndigheter – även om dessa är näst intill oräkneliga. Kommuner och landsting har utrymme att effektivisera och politiska idéer om
hur är välkomna. Enligt M behövs ökad transparens för att både styra och mäta hur effektiv en kommun eller ett landsting är.

Två av seminarietalarna nämnde Tony Blairs arbete för effektivare förvaltning.
Good governance, hög ambitionsnivå och insikt om vad som driver fram förändring är tre parametrar.

Det finns ett jobb att göra, och det är välkommet att Moderaterna närmar sig uppdraget.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X