Annons

Få unga driver företag

Fyra av tio unga svenskar föredrar eget företag framför anställning - men samtidigt är mindre än 1 procent företagare. Det visar Ungdomsbarometern 2012, som också slår fast att svenska ungdomar är tillfreds med livet, trots allt.

Under strecket
Publicerad

Ungdomsbarometern vill titta på hur väl Sverige står sig i ett internationellt perspektiv när det gäller att ta vara på potentialen hos den yngre generationen. Det är Svenskt Näringsliv som står bakom undersökningen som kartlägger åtta delvariabler på huvudkategorierna arbetsmarknad, hälsostatus och socioekonomiska faktorer i samtliga EU-länder. Det sammanvägda indexet ska dock bara användas som en fingervisning om skillnaderna mellan länderna, men ungdomar i länder med låg arbetslöshet, gott hälsotillstånd och goda karriärmöjligheter har i alla fall större möjligheter att utvecklas än om dessa förutsättningar inte finns, resonerar Svenskt Näringsliv.

Statistiken, som hämtats från Eurostat, är inte alltid helt jämförbar och delvariablerna omfattar inte alltid identiska åldersgrupper, beroende på underlaget.

Annons
Annons
Annons