Annons

Få tjänstemän vågar protestera

RÄTTSSÄKERHET Tjänstemannen på Gotland höll inte med sin chef och skrev därför ett tillägg till beslutet om strandskyddsdispens. Men tyvärr utgör han ett undantag. Om fler tjänstemän, domare och nämndemän vore lika modiga så skulle rättssäkerheten stärkas. Skiljaktiga meningar är inte minst viktiga inför överklaganden, skriver advokaten Thorulf Arwidson.

Under strecket
Publicerad
Foto: ANNIKA AF KLERCKER Bild 1 av 1
Foto: ANNIKA AF KLERCKER Bild 1 av 1
Foto: ANNIKA AF KLERCKER

Beslutet av landshövdingen på Gotland, Marianne Samuelsson, om dispens från strandskyddet framstår som rättsstridigt och hennes förklaringar inför sina medarbetare som helt rättsvidriga.

Annons
Annons
Annons