Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Carolina Neurath: Få tecken på tufft bankklimat

Det råder inga tvivel om att Swedbanks vd Michael Wolf levererade ett starkt resultat i går. Det kommer dagen efter att Nordea lagt fram en ny rekordvinst. Allt prat om svårigheter att driva bank verkar hittills ha stannat vid högljudda snyftningar.

Bankcheferna klagar gärna på ett tufft levnadsklimat med ökade regleringar och skakiga finansmarknader. Många bedömare antar också att det blir svårare framöver för bankerna med allt mer kostnadsmedvetna kunder. Det tilltagande ränteupproret och ökad press på att erbjuda billiga fonder borde påverka bankerna. Och kanske väntas en mörkare framtid. Men än så länge syns inte minsta spår av intjäningsproblem på resultatraderna. Tvärtom verkar det vara fortsatt galastämning inne i bankpalatsen.

Swedbanks resultat för 2012 års första kvartal uppgick till 3,4 miljarder kronor. Det är en kraftig ökning mot kvartalet före.

Den absolut viktigaste intäkten, räntenettot, fortsätter att nå nya höjder hos Swedbank. Den visar vad banken tjänar på skillnaden mellan sin in- och utlåning, alltså inlåningsräntor och utlåningsräntor. Räntenettot ökade med 5 procent från föregående kvartal till att landa på 5,2 miljarder kronor. Jämfört med första kvartalet för ett år sedan motsvarar ökningen hela 17 procent. Ibland likställs räntenetto lite missvisande med marginalen på bolån.

Annons
X

Det kan vara felaktigt eftersom det är mycket annat som påverkar räntenettot, inte minst volymen. Men utlåningsvolymen hos Swedbank, som en av Sveriges största bolånebanker, förblev oförändrad. ”Avmattningen på marknaden för bostadsutlåning fortsatte under inledningen av 2012”, skriver banken i sin kvartalsrapport. Swedbanks utlåningsvolym på bolån stod i princip still, medan vinsten ökade. Det betyder helt enkelt att banken under årets första kvartal tjänade mer pengar på sina bolånekunder. Eller som banken själv lite diskret uttrycker det i mitten av den 45 sidor långa rapporten: ”Nyutlåningsmarginalen på bolån stabiliserades under första kvartalet.”

Däremot pressades marginalerna något på inlåningssidan på grund av den låga räntan. Swedbank är en av de storbanker med störst fokus på hushåll och privatkunder. I de tre banker som hittills presenterat sina rapporter är det tydligt att det framför allt är den svenska kontorsverksamheten som går starkt. Det blir därmed också glasklart att den allt mer växande kundilskan inte syns på resultatraden.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X