Annons
X
Annons
X

Få svenskar vågar byta jobb

LÅSTA POSITIONER 6 av 10 företag har anställda som inte klarar av sina arbetsuppgifter, visar en ny undersökning. Fasta anställningar har blivit till gyllene burar som håller kvar personer i jobb de egentligen är ointresserade av, skriver Björn Lindgren, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

En gigantisk omstrukturering av den svenska arbetsmarknaden har inletts. Arbetslösheten har på ett år ökat från 6 till 9 procent och väntas stiga ytterligare de närmaste åren. Sedan september har cirka 140000 personer varslats om uppsägning, enligt Arbetsförmedlingen. Denna statistik omfattar emellertid inte varsel under fem personer så det faktiska antalet är betydligt högre.

När arbetslösheten skenar blir konkurrensen tuff om de lediga jobb som trots allt finns. Personer med ofullständig kompetens, otillräcklig erfarenhet och sämre referenser får då svårt att hitta ett nytt jobb. I debatten nämns dagligen ungdomsarbetslösheten som ett exempel på detta.

Ungdomar är emellertid inte den enda grupp som möter en mörk framtid. Lika problematiskt är det för personer som blivit uppsagda och vars kompetens är ålderstigen. Novus Opinion har på vårt uppdrag låtit undersöka hur pass omfattande detta problem är. 702 företag i olika storlek och inom olika branscher har tillfrågats.

Annons
X

Resultatet är illavarslande, 6 av 10 företag uppger att de har anställda som inte klarar av sina arbetsuppgifter.

Samtliga företag som ingår i undersökningen anser att medarbetarnas trivsel och utveckling är viktigt. Detta återspeglas också i‑att företagen försöker hjälpa de medarbetare som inte klarar av sina arbetsuppgifter. Det råder således inte brist på intresse eller engagemang från företagen.

De vanligaste åtgärderna är fördjupade utvecklingssamtal, kartläggning av kompetensutvecklingsbehov samt erbjudande om kompetensutveckling.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  De åtgärder som vidtas är också anpassade efter orsaken till att arbetsuppgifterna inte klaras av.

  Ett påtagligt problem är emellertid att det många gånger är svårt att hjälpa medarbetaren. Mer än hälften av företagen uppger nämligen att de främsta skälen till att arbetsuppgifterna inte klaras av är att medarbetaren är ointresserad av sina arbetsuppgifter eller av att utveckla sig.

  Andra studier har visat att personer som inte trivs med sitt jobb inte heller tar till sig av den kompetensutveckling som sker på arbetsplatserna. En viktig slutsats är därför att personer som stannar kvar i jobb som de inte trivs med inte utvecklar sin kompetens. Därför är de inte heller förberedda att möta arbetslöshet.

  Vad är det då som gör att personer som inte trivs med sitt jobb ändå stannar kvar? TCO frågade härom året personer som velat byta jobb, men inte gjort det, om vad som var det främsta skälet till detta. Det vanligaste svaret var att de är rädda för att hamna sist på turordningslistan på det nya jobbet.

  Anställningsskyddslagstiftningen
  tycks alltså ha gjort en fast anställning till en gyllene bur som håller kvar personer trots att det varken är bra för dem själva eller för arbetsgivaren.

  Vår undersökning visar att i företag där de anställda trivs bättre är det också mindre vanligt att de har medarbetare som inte klarar av sitt arbete.

  Flera olika studier pekar på att personer som vantrivs med sitt jobb oftare drabbas av magbesvär, trötthet och håglöshet. Det tycks alltså finnas ett samband mellan de anställdas trivsel och deras prestation. Följden av detta kan bli att de resignerar och inte orkar utveckla sin kompetens. Nästan vart tredje företag i undersökningen uppger att de har medarbetare som befinner sig i‑en sådan situation.

  Den enskilde medarbetaren hamnar då i ett moment 22 där alternativen är att stanna i ett jobb där hon eller han inte trivs eller att söka ett nytt jobb men då hamna sist på turordningslistan.

  Trots att det är över en miljon svenskar som inte trivs med sitt jobb var det under 2005 endast 7 procent av alla med ett fast jobb som tog steget att byta jobb. En av de största svagheterna på den svenska arbetsmarknaden är därför att de som fått ett fast jobb blir kvar där.

  Liksom under 90-talskrisen skenar nu arbetslösheten. De som inte har utvecklat sin kompetens riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap, vissa kommer kanske aldrig tillbaka till arbetslivet igen. Det är dags att lösa upp denna gordiska knut på svensk arbetsmarknad. Lösningen är i‑teorin lika enkel som ett Alexanderhugg, men i praktisk politik har det hittills varit i stort sett omöjligt att få gehör för sådana förslag.

  En dryg miljon svenskar som inte vågar lämna sitt jobb talar dock sitt tydliga språk. På nästan vart tredje företag finns det medarbetare som inte orkar förbättra sin arbetsinsats. Nu är det dags för de politiker som vågar adressera detta problem att kliva fram ur skuggorna.

  BJÖRN LINDGREN

  nationalekonom, Svenskt Näringsliv

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X