Annons
X
Annons
X

Få satsar på framtidschefer

De är framtidens medarbetare och chefer. Men många företag blundar fortfarande för det som gör generation Y speciell och mer än var tredje arbetsplats bryr sig inte alls om att motivera unga vuxna till att bli chefer - trots stundande pensionsavgångar.

Foto: LINUS SUNDAHL-DJERF

En generationsväxling är i antågande på svenska arbetsplatser. Fram till 2025 väntas uppemot 1,6 miljoner personer gå i pension, och av dem är 125 000 chefer. De som ska fylla luckan kommer från generation Y och är nu mellan 20 och 30 år. Det är en generation som skiljer sig tydligt från tidigare årskullar.

För generation Y är inte status och att klättra i hierarkierna det viktigaste. Högst på önskelistan står i stället ett intressant arbete, personlig utveckling och möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Med andra ord går värderingar och livsstil före förmögenhet. Det har bidragit till att många unga vuxna har utbildat sig efter eget intresset snarare än efter företagens önskemål - något som ytterligare riskerar att förvärra framtida rekryteringsläge.

– Det kommer att bli en situation när båda parter måste jämka. Arbetsgivarna måste se till vad ungdomarna vill ha och ungdomarna måste inse att det inte går att få ett jobb från dag ett som innehåller alla önskvärda ingredienser, säger Johan Alsén, Sverigechef på rekryteringsföretaget Hays.

Annons
X

Enligt studier som Hays har gjort är Sverige ett av de länderna i världen med störst matchningsgap mellan vad unga vuxna utbildar sig till och vad arbetsgivarnas efterfrågar.

– Sverige har väldigt få som faktiskt har över tre års arbetslivserfarenhet i den här åldersgruppen upp till en ålder av 30 år. Det är svårt att förhålla sig till, likväl att arbetsgivare inte nyttjar kapaciteten hos unga människor på det sätt som man gör i andra länder, säger Johan Alsén.

Enligt arbetsförmedlingens senaste prognos kommer pensionsavgångarna att bli stora inom framför allt offentlig sektor. Det väntas bidra till ett mycket bekymmersamt rekryteringsläge både regionalt och lokalt, och till att det blir en stor utmaning att upprätthålla god offentlig service på drabbade orter.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – De som är i störst behov av att uppmärksamma generation Y är ofta de som blundar mest. Det är märkligt för pensionsavgångarna börjar på sina håll bli ett stort problem, säger Marcos Jorge, vd på undersökningsföretaget IC Potential.

  Han befarar att det kommer att bli extra problematiskt för många myndigheter att fylla chefsluckor då de inte förberett sig för att karriärmålen skiljer sig mellan dem som är på väg in och ut på arbetsmarknaden. För medan de som står på tröskeln till pension många gånger såg en chefsposition som det högsta målet blir de unga vuxna ofta hellre specialister inom sitt område än tar på sig personalansvar.

  – De unga anser inte att det är värt att göra de uppoffringar som en chef gör i dag. De har större krav på frihet och balans i livet, säger Marcos Jorge.

  Därför anser han att det är oroande att mer än var tredje arbetsgivare inte arbetar aktivt med att motivera yngre medarbetare till att ta chefspositioner, enligt den senaste mätningen av Personalchefsindex. Totalt har 500 personer med personalansvar på svenska arbetsplatser svarat på undersökningen och resultatet visar att en majoritet av arbetsgivarna arbetar aktivt med bland annat chefsprogram, trainee-utbildningar, rekryteringsstrategier eller coachande ledarskap.

  Samtidigt säger närmare 40 procent att de inte har vidtagit några åtgärder för att locka generation Y till chefsstolen. En av de vanligaste anledningarna uppges vara att ledningen inte ser det som en viktig fråga.

  – Stora delar av privat sektor har tagit frågan på allvar, medan delar av offentlig sektor fortsätter att blunda. De har varken system eller strategier för att jobba med frågan.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: LINUS SUNDAHL-DJERF Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X