Annons

Få resning måste vara möjligt

RÄTTSSÄKERHET Det behövs ett oberoende institut som kan granska rättsfall och begära resning. Till skillnad från andra länder är möjligheten att få sin sak prövad mycket begränsad i Sverige. Det skriver Peter Althin, Otto von Arnold, Caroline Szyber och Maria Wilhelmson.

Under strecket
Publicerad

I Storbritannien, Danmark, Norge och Skottland finns oberoende institut som fristående från domstolarna granskar rättsfall och kan begära resning. En sådan möjlighet behövs i allra högsta grad i Sverige där möjligheten att få resning är mycket begränsad.

På senare tid har två personer som anser sig oskyldigt dömda till livstids fängelse för mord nekats resning av Högsta domstolen. I det ena fallet visar en ny kriminalteknisk undersökning på en undermålig förundersökning och att brottet inte kan ha genomförts så som det beskrivs i domen. Högsta domstolen var inte enig i sitt avslag. Två av fem justitieråd anser att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva fallet.

Annons
Annons
Annons