Annons
X
Annons
X

Få ordning i oordningen

Alla kämpar vi med att hitta struktur i tillvaron och att komma ihåg. För dem med kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis adhd, är denna kamp intensiv. SvD Näringsliv har pejlat innovativa hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Påminnelseringen.

Påminnelseringen. Foto: ERGONOMIDESIGN

Adhd. Denna kognitiva funktionsnedsättning som yttrar sig i att en person har svårt att organisera saker och ting, lätt glömmer och är impulsiva i sina handlingar har på några år seglat upp som en bokstavskombination som långt ifrån bara den som fått diagnosen känner till.

Varför också diagnosen blivit vanligare går att spekulera kring och är värt en separat artikel. Denna artikel riktar strålkastarljuset på den växande mängd produkter som finns på marknaden med målet att bringa ordning i oordningen, självfallet inte bara till nytta för den med adhd.

– Det är viktigt att få ut kunskaper och tekniker som underlättar för personer som har någon form av kognitiv nedsättning. Dessa behöver stöd i vardagen oavsett grunddiagnos, säger Monica Rydén som är projekt- ledare på Hjälpmedelsinstitutet.

Annons
X

Institutet fick under 2009 ett treårigt specialuppdrag av regeringen med fokus på produkter som de med en psykisk funktions-nedsättning kan dra nytta av. Uppdraget, som handlade om att öka kunskapen och användningen av både gamla och nya produkter, har nu precis avslutats.

I potten låg 15 miljoner kronor att använda till olika projekt och runt 50 ansökningar har upp- fattats som så angelägna att de fått penninginjektioner. Både enskilda företag, aktiebolag, kommuner och landsting finns i skaran av de utvalda.

I mängden produkter, många med den gemensamma nämnaren tidspåminnelser, kan nämnas en så kallad timetimer – ett tidur som man ställer själv. Ett färgat fält i klockan visar hela tiden hur lång tid som är kvar till dess något ska vara färdigt, således en väckarklocka för den obotlige tidsoptimisten.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En variant är timstocken som fungerar som ett timglas och där lampor indikerar hur lång tid som återstår. När tiden är slut piper och blinkar timstocken. Också ”väckarklockor” för den som behöver ta sin medicin, kanske just ett preparat som lindrar adhd, med olika mobilapplikationer som stöd för minnet finns i den digra produktfloran.

  På ett helt annat, horisontellt, plan finns kedjetäcket – ett täcke med kedjor i – som med sin tyngd bedöms ha god effekt på den som lätt fastnar i grubblerier på natten.

  Koncentration, ordning och minne är inte bara temat för denna artikel utan leder också till det så kallade Komprojektet som det privata företaget Ergonomidesign bedriver för att ta fram framtidens hjälpmedel.

  Projektet har fått medel från Hjälpmedelsinstitutet.

  Tillsammans med unga vuxna med adhd har bolaget spånat på produkter och tjänster som ska göra vardagen mindre frustrerande med enkla och roliga medel.

  De snabba landvinningarna inom mobil teknik öppnar också nya möjligheter till landvinningar på hjälpmedelsområdet.

  Ett exempel på en lösning som tagits fram och utvärderats är en kom-ihåg-ring som kommunicerar med mobiltelefoner eller atorer via appar och påminner användaren om ett möte, eller en uppgift, med en lätt vibration. Ikoner som visas i en liten display på ringens ut- eller insida påminner om vad mötet eller uppgiften handlar om.

  Annons
  Annons
  X

  Påminnelseringen.

  Foto: ERGONOMIDESIGN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X