Annons

Få lex Maria-ärenden kan tyda på vårdslarv

Förra året gjorde ambulanssjukvården nästan en miljon ­utryckningar i landet. Samtidigt anmäldes färre än 20 fall enligt lex Maria. Det är ett potentiellt tecken på att verksamheterna slarvar med patientsäkerheten, menar Socialstyrelsen.

Under strecket
Publicerad

Under 2010 anmälde den prehospitala vården – SOS Alarm, sjukvårdsupplysningen och ambulanssjukvården – 19 fall till Socialstyrelsen enligt lex Maria, alltså när en patient har fått en allvarlig skada eller riskerat att få en allvarlig skada i vården. SOS Alarm stod för en av de anmälningarna. Enligt Socialstyrelsen kan den låga anmälningsfrekvensen vara ett tecken på att den prehospitala vården inte sköter patientsäkerheten.

–Vi anar att det finns en underrapportering inom det prehospitala området. I verksamheter där det finns väldigt få anmälningar dyker frågan direkt upp: hur arbetar man med säkerheten? Det finns en risk att det finns dolda bitar som man inte jobbar med, säger Maria Carlund, inspektör vid Socialstyrelsen region sydväst.

Annons
Annons
Annons