Annons

Få irakier återförs till Bagdad

Få avvisningar av personer från Irak som fått avslag på asylansökan genomförs. Avtalet om återtagande som slöts i februari har endast lett till att 45 personer avvisats via den enda tillgängliga rutten – flyg till Bagdad. Flygbolaget Lufthansa tar bara ombord en avvisad person per flight.

Publicerad

Återtagandeavtalet som Sverige slöt med regeringen i Irak den 18 februari i år har inte inneburit att fler än några tiotal personer som fått avslag på sina asylansökningar rest till hemlandet. Samtidigt finns i dag avvisningsbeslut fattade för 1 751 personer. Flera av dem har visserligen överklagat utslaget, men antalet fylls på hela tiden.

Totalt är 687 irakier med definitiva avslag i överinstans fortfarande inskrivna hos Migrationsverket. Det innebär i praktiken att de är kvar i landet trots att det inte finns någon möjlighet att överklaga ärendet vidare. Och efter att Migrationsöverdomstolen skärpte praxis i vintras genom en vägledande dom, fattas dessutom långt fler beslut om avvisning av asylsökande irakier än i fjol.

Annons
Annons
Annons