Annons

”Få håller sig smala enbart genom träning”

Enbart träning räcker inte för att hålla vikten, skriver SvD:s träningskrönikör Jacob Gudiol.
Enbart träning räcker inte för att hålla vikten, skriver SvD:s träningskrönikör Jacob Gudiol. Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 3
Bild 2 av 3
Bild 3 av 3
Bild 1 av 3
Bild 2 av 3
Bild 3 av 3
1/3
2/3
3/3

Nyligen genomfördes en undersökning på 2 000 svenskar där man ställde frågor kring träning, vikt, mat och hälsa. Resultatet visade att 72 procent av de tillfrågade ville gå ner i vikt och en klar majoritet av dem, hela 80 procent, trodde att mer träning var rätt väg att gå (1). Det är generellt sett en bra sak att människor vill röra på sig mer men på frågan om kostens inverkan så ansåg knappt 50 procent att de behövde börja äta bättre för att gå ner i vikt.

Så även om träning verkar vara positivt för vikten så kan det inte helt bromsa en viktuppgång i befolkningen.

De här svenskarna är inte ensamma om att tro att motion är viktigare än kosten. I en undersökning utförd i fem olika länder på tre olika kontinenter fann man liknande resultat (2). De faktiska värdena skilde sig lite men det kan lika väl bero på hur frågorna ställdes. Det som istället är intressant med den här studien är att man fann att människor som ansåg att dieten var viktigast vägde mindre än personer som ansåg att träning och diet var viktigast. De som trodde att träning och diet var viktigast vägde i sin tur mindre än de som främst trodde att träning var viktigast (se bild i bildspelet).

Annons
Annons

Samma forskare visade också att när man bjöd de här olika grupperna på choklad så åt de som trodde att träning var viktigast fler kalorier än de som trodde att diet var viktigast. Förklaringen till det här tror man ligger i att personerna tillät sig själva att äta mer eftersom de ansåg att de sedan bara kunde ”träna bort” de extrakalorier de hade ätit.

Få klarar att hålla sig smala bara genom träning

Människor som tror att träning är viktigare än bra mat när det gäller att hålla vikten väger alltså generellt sett mer än de som tror mer på bra mat. Det säger däremot ingenting om hur träning verkligen fungerar för att hålla vikten. Det kan ju faktiskt vara så att de som säger sig tro främst på träning inte tränar mer på grund av det.

Det finns en hel del studier på det området också och överlag visar de alla ganska tydligt att människor som tränar regelbundet tenderar att gå upp lite mindre i vikt men de går fortfarande upp i vikt (3). Detta gällde även personer som låg över de gällande dagliga rekommendationerna (se bild i bildspel).

Så även om träning verkar vara positivt för vikten så kan det inte helt bromsa en viktuppgång i befolkningen, i alla fall inte om vi pratar motion i rimliga mängder.

Övervikten kommer oftare före inaktiviteten

Det vanliga tänket när det gäller inaktivitet och övervikt är att människor som är inaktiva är överviktiga just för att de är inaktiva. Även resultatet jag tog upp här ovanför tenderar att ge stöd för det då du tydligt ser att ju mer aktiv en grupp människor är desto mindre väger den. Det är det resultat du alltid finner om du tittar på befolkningen vid en tidpunkt, de överviktiga och feta rör på sig mindre än de normalviktiga.

Annons
Annons

Den typen av observation säger dock ingenting om orsakssambandet. De allra flesta bara antar att inaktivitet ger övervikt och funderar inte kring om det skulle kunna vara så att övervikt faktiskt ger inaktivitet.

Tänker du på det så kan det nog vara ganska rimligt att du rör på dig mindre om du börjar väga mer. Tänk dig själv att du skulle gå runt med en ryggsäck på 10 kg på ryggen en hel dag. Du hade nog varit lite mer benägen att sitta ner lite extra den dagen.

**För att få svar **på vad som ger vad i den här situationen behövs studier som följer människor över tid och det finns numera en hel del studier av den typen. De flesta av dem pekar på att ökad vikt är en starkare orsak till inaktivitet än att inaktivitet ger viktuppgång (4, 5, 6, 7, 8). Människor är alltså främst inaktiva för att de väger mycket, inte för att de varit lata hela livet och därmed gått upp i vikt.

Detta verkar vara speciellt sant hos barn där man sett att objektiva mått på att fysisk aktivitet inte alls korrelerar med viktuppgång (9). Med objektiva mått här menas att man mätt barnens fysiska aktivitet med stegräknare, accelerometer, puls eller liknande metoder där barnen eller deras föräldrar inte kan ge felaktig information.

Träning är viktigt – bra mat är essentiellt

Slutsatsen av allt detta är att även om betydelsen av träning inte ska förringas så är det ingen tvekan om att det som är viktigast när det gäller viktkontroll är en bra diet. Du kan inte regelbundet äta dålig mat och förvänta dig att du ska kunna bibehålla samma vikt över tid.

Att säga till en överviktig person att bara börja träna mer är också en lösning som fungerar dåligt, särskilt på barn där man har visat att även ganska intensiva interventioner med övervakad träning fyra dagar i veckan i fem månader inte påverkade vikten alls (10).

Mer läsning:

En kalori är en kalori men…

Råden om fysisk aktivitet skyddar inte mot viktuppgång

Att säga till barn att springa sig smala är en dålig idé

Referenser:

  1. http://www.mynewsdesk.com/se/viktvaktarna/pressreleases/3-av-4-vill-gaa-ner-i-vikt-men-maanga-fuskar-med-motionen-1115253
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23740551
  3. http://traningslara.se/raden-om-fysisk-aktivitet-skyddar-inte-mot-viktuppgang/
  4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24304596
  5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20573741
  6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18779275
  7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19056567
  8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21832897
  9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21383837

10.http://tranastyrka.se/att-saga-till-barn-att-springa-sig-smala-ar-en-dalig-ide/

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons