Annons

Få företag skyddar sin design

Svenska företag riskerar att få sin produktdesign kopierad i onödan. Sedan årsskiftet har det varit möjligt att söka ett europeiskt designskydd på nya produkter, men bara ett fåtal svenska företag har utnyttjat skyddet.

Under strecket
Publicerad

Den första april i år trädde systemet i kraft. Men trots att skyddet innebär att en produktdesign skyddas i hela EU, har bara 112 ansökningar lämnats in från svenska företag sedan årsskiftet. - Svenska företag har inte insett fördelarna med skyddet, trots att kostnaden för att skydda en produktdesign bara är en tiondel av vad kostnaden skulle vara om designen skulle registreras enskilt i varje land, säger Cart Thorfinn, jurist på patentbyrån Awapatent. - EU-registreringen är väldigt kostnadseffektiv. När EU utvidgas så blir rättigheterna giltiga även i de nya länderna, säger Carl Thorfinn. Men det är inte bara svenska företag som har missat det nya skyddet. Den ansvariga myndigheten som ligger i Alicante, Spanien, hade räknat med att få in 20 000 ansökningar det första året. Men den första augusti hade knappt 2 500 ansökningar lämnats in. - Man skyddar inte designen på samma sätt som man skyddar sitt namn, vilket är konstigt. Företag som Ericsson betalar för formgivningen, då borde den också vara värd att skydda.

Mest aktiva har tyskarna varit, som med sina drygt 450 ansökningar står för 18 procent av totalen. Enligt Carl Thorfinn är det stora bolag som Mercedes och Chrysler som anammat designskyddet. Storbritannien har lämnat in 312 ansökningar och Frankrike 229. USA, som står för 25 procent av de registrerade gemenskapsvarumärkena på EU-marknaden, står bara för 8 procent av de inkomna designansökningarna. Överraskande är också att Finland endast har lämnat in 21 ansökningar under perioden. - Kanske är det Nokia som inte har anammat systemet och att det därför har fått dåligt genomslag.

Annons
Annons
Annons