Få får dispens för sjukdom

En kvinna i Norrland har fått ett begränsat körkortstillstånd som bara ger henne rätt att köra från sin stuga in till centralorten. Men det är svårt och tidsödande att få dispens och inga lättnader föreslås av regeringens utredare.

Under strecket
Publicerad
Annons

Nära 50 personer som fått indraget körkort ansöker varje år om dispens hos Vägverket för att åtminstone få ett körkort som gäller med vissa begränsningar. De allra flesta får nej.
Sedan möjligheten infördes 1998 har bara totalt 50 personer fått en sådan dispens. Vanligast är att förare med synnedsättning får tillåtelse att bara köra i dagsljus eller inom ett viss bekant område. Ett annat exempel är yrkeschauffören som inte längre får köra passagerare på grund av sin insulinbehandling. Men däremot har han fått godkänt för att köra inom garageområdet, där han arbetar med reparationer.

– Regeringen har bett oss titta på om vi ska jobba mer frikostigt med dispenser. Men vi bedömer att det också i fortsättningen måste handla om undantag där man gör en individuellt bedömning, säger Vägverkets överläkare Lars Englund.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons