Thure Stenström:Eyvind Johnson och de svekfulla kvinnorna

Många är de män i Eyvind Johnsons romaner som på olika sätt sårats och svikits av kvinnor. En ny avhandling lyfter ner Nobelpristagaren från hans olympiska höjder och granskar bakgrunden till den bitvis unkna kvinnosynen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Eyvind Johnson (1900–1976).

Eyvind Johnson (1900–1976).

Foto: FLT-PICA / SCANPIX
Annons

Vad Du inte kan säga på 75 sidor, kan Du inte säga alls! Så brukade den gamle litteraturprofessorn i Uppsala Victor Svanberg säga, när han ville förmana sina doktorander att uttrycka sig stringent och kortfattat. Om han levat i dag, i datorernas och de ständigt svällande omfångens tidevarv, skulle han antagligen ha förfärats. Men han skulle inte ha upphört att inskärpa att ett ymnigt ordflöde mycket ofta, låt vara inte alltid, står i omvänd proportion till tankeskärpa och problemsinne.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons