Annons

Extremvärmen: Fler äldre som dött i juli än tidigare år

Den ihållande hettan är sannolikt förklaringen till att fler än normalt har dött under juli jämfört med samma månad tidigare år. Överdödligheten gäller åldersgruppen 65 år och äldre.

Stockholm, Jönköping och Östergötland rapporterar dessutom en signifikant ökning av antalet patienter med värmerelaterade problem på akutmottagningarna.

Publicerad
Foto: Bertil Ericson och Johansen, Erik/TT

Det är Folkhälsomyndigheten som följer dödsfallsstatistiken och där har man konstaterat en ökad generell dödlighet i juli jämfört med förväntat från tidigare somrar.

Foto: Bertil Ericson och Johansen, Erik/TT Bild 1 av 2

Många landsting har också drabbats av driftsstörningar på grund av skyfall som skapat översvämningar eller hög luftfuktighet som påverkat operationsutrustning som inte kunnat användas.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons