”Extremt utmanande att tala om de här sakerna”

När hon berättade om sin forskning på läkarstämman 1997 blev reaktionen: ”vad är det för skit du håller på med?” I dag är pionjären Birgitta Essén efterfrågad expert, och forskningen Sverige bedriver är väl ansedd i västvärlden. Och hon anser att svensk vård är kluven mellan motsägelsefulla riktlinjer.

Publicerad

Jag träffar Birgitta Essén på hennes tjänsterum i Uppsala. Hon är professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård vid Uppsala universitet, och överläkare på Akademiska sjukhusets kvinnoklinik. Hennes forskning är inriktad på vårdmötet inom kvinnosjukvården i Sverige, samt sociala och kulturella aspekter i vårdmöten i låginkomstländer. Flera av dessa aspekter är också närvarande i Sverige. Frågorna är brännande, och renderar nästan alltid både rubriker och reaktioner.

– I debatten i tidningarna är det mycket fokus på ytterligheterna – hedersrelaterade dödsfall, barn- eller tvångsäktenskap, eller aga som uppfostringsmetod, och könsstympning. Egentligen är det stora kvantitativa problemet ett generationskomplex. Unga tjejer och killar som både vill integrera sig och följa de svenska ungdomarna, medan föräldrarna är förtvivlade för att flickorna och pojkarna inte gör som de säger. Men vi ser också goda exempel på hur vi kan få in exempelvis somaliska föräldrar i de stödjande programmen, om man gör dem mer kultursensitiva, och då blir det mycket bättre både för föräldrarna och barnen.