Annons
X
Annons
X

”Extremt med vinster i välfärden”

SvD direktrapporterade partiledardebatten i riksdagen. Medverkade gjorde statsminister Fredrik Reinfeldt (M), Mikael Damberg (S), Åsa Romson (MP), Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C), Jimmie Åkesson (SD), Göran Hägglund (KD) och Jonas Sjöstedt (V).

Foto: RIKSDAGEN.SE

Tobias Olsson: Partiledardebatten är nu avslutad.

13:12, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt menar att handeln med utsläppsrättigheter inte fungerar.

Annons
X

13:11, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Hägglund pekar också på den infrastrukturproposition som ska läggas fram i höst.

13:08, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Hägglund: Klimatet är en ödesfråga och en enorm utmaning.

13:08, 13 juni 2012

Tobias Olsson: I sin replik tar Jonas Sjöstedt (V) upp Kristdemokraternas klimatpolitik.

– Hur vill få ordning på klimatpolitiken, frågar han.

13:08, 13 juni 2012

Tobias Olsson: KD-ledare talar sig om valfriheten i samhället.

– Den viktiga grunden är att vi finansierar tillsammans, men inbjuder fler aktörer att vara aktiva.

13:03, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Hägglund tar också upp finanskrisens Europa och säger att Sverige står starkt och har möjlighet att genomföra reformer.

12:59, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Dags för KD-ledaren Göran Hägglunds anförande, det sista i dagens debatt. Precis som flera tidigare talare tar Hägglund upp konflikten i Syrien.

– Civila slaktas löpande runt om i landet. Det får aldrig råda någon tvekan om att vi står upp mot förtryckare, säger Hägglund.

12:57, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt: Sverige är extremt när det gäller vinster i den privata välfärden. Åk till Danmark och Norge och se hur det är där.

12:53, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt: Den här debatten har varit en uppvisning av oenighet mellan regeringspartierna. Det räcker att slå upp en tidning. Det enda som gäller verkar vara att Moderaterna bestämmer.

12:47, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt: Vi har röstat för så gått som alla välfärdsreformer, ni har röstat emot så gott som alla även om ni vill tala tyst om det nu.

12:46, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Fredrik Reinfeldt har begärt replik.

– Vänsterpartiet har varit emot allting: pensionsöverskommelsen, arbetslinjen, EU-inträdet, överskottsmål, riksbankens överenskommelse.

12:45, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt: Vi tackar nej till privata vinster i välfärden.

12:43, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Vänsterpartiet vill satsa på miljövänliga bostäder, på förnyelsebar energi och utbildning.

– Vi vill investera oss ur krisen. Det är arbetarrörelsens klassiska politik för att få hjulen att snurra, säger Sjöstedt.

12:39, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt: Idag tror fler svenskar på ufon än euron, kanske något för Jan Björklund att reflektera över.

12:36, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt: Finanssektorn måste regleras. Bankerna ska inte vara undantagna, och måste staten gå och in rädda dem måste staten få en ägandedel.

12:36, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt: Runt om i Europa påstår borgerliga politiker att krisen beror på för stora offentliga utgifter. Men det är inte sant, det är tvärtom. Utgifterna beror på krisen.

12:35, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Jonas Sjöstedt säger i sitt anförande att välfärdsstaten nedmonteras.

12:34, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åkesson: Jag upplever att det finns en ängslighet, och det är inte bara jag. Efter det tv-sända firandet fick jag många reaktioner där man undrade varför vi bara firar det nya moderna Sverige.

12:31, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Göran Hägglund säger att Jimmie Åkessons anförande ”är helt obegripligt”.

– Han påstår att ingen får fira nationaldagen som de vill. Detta en vecka efter firandet, när firandet har tv-sänts och folk i hela landet gått till sina hembygdsgårdar. Vad vill Jimmie Åkesson egentligen ha sagt med sitt inlägg?

12:29, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åkesson säger att sju partier i riksdagen är emot svenskhet. Detta som svar på varför han gick ut och gratulerade Sannfinländarna till framgångarna i det finländska valet - trots att partiet enligt Sjöstedt är emot just svenskhet.

12:26, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt: Du pratar om likhet, men det handlar om riskkapitalbolags lika rätt att tjäna pengar.

12:25, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åkesson svarar att han inte ser det som tvångsprivatiseringar, utan om att ge medborgarna lika möjligheter till bra vård.

12:24, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Jonas Sjöstedt (V) säger att SD i nio fall av tio stödjer regeringen. Ett exempel som V-ledaren tar upp är lagen om valfrihet, lov.

– Ni stödjer tvångsprivatiseringar, säger Sjöstedt.

12:23, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åkesson: Men vem har haft makten? Jag har inte haft den. Men problemen finns ju redan där.

12:21, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Lööf: Det är just ett splittrat Sverige som SD snickrar på. Det är det som är resultatet när SD vill ha färre skattebetalare, det blir färre läkare och färre poliser. Din politik göder utanförskap, gängbildning, kriminalitet.

12:20, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åkesson: Det är klart vi vill ha så många skattebetalare som möjlighet, men massinvandring är inte lösningen.

12:17, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Annie Lööf: SD:s politik leder till ökad utanförskap och färre skattebetalare.

12:17, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Annie Lööf: Jag älskar Sverige, jag älskar den mångfald som finns i Sverige. Men det är inte Jimmie Åkessons Sverige. Mitt Sverige står för tolerans.

12:15, 13 juni 2012

Tobias Olsson: SD-ledaren anser att firandet av nationaldagen är ”allt för känsligt” och har blivit politiserat.

– Det kanske inte är så konstigt att det är svårt att uppbåda något slags engagemang för nationaldagen eftersom man inte tillåts fira något som betyder någonting.

12:11, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åkesson: Det behövs en renodling av polisens uppdrag.

12:09, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åkesson tar också upp kriminalpolitiken och den rapport som kom för några dagar sedan om att uppklarningsprocenten är den lägsta på åtta år.

– Det är inte i första hand fler poliser som behövs, det stora problemet är att polisen har ett för brett uppdrag och att utbildade poliser ägnar sig åt skrivbordsarbete, säger Åkesson.

12:08, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åkesson tar upp att regeringen förlorar omröstningar på grund av att man inte söker breda överenskommelser.

– Det handlar om 25 frågor det senaste året, säger Åkesson.

12:06, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Dags för Jimmie Åkessons (SD) anförande.

12:05, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Lööf svarar att konkreta åtgärder är sänka egenavgifter, ett nej till en lastbilssatsning och satsningar på turismen.

12:02, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Jonas Sjöstedt efterlyser i sin replik en mer konkret politik kring hur landsbygden ska utvecklas. Satsningar på vindkraft och turism, utbygda kommunikationer, ett avskaffat sjukansvar för företag och en garanterad miniminivå på servicen är några förslag.

12:01, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Lööf föreslår att arbetsförmedlingen konkurrensutsätts.

11:50, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Annie Lööf vill se en mer rörlig arbetsmarknad, där antalet arbetsår inte ska vara avgörande. Näringsministern vill se ett ökat omställningsfokus i a-kassan.

11:49, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Lööf: Men vi i regeringen måste vara ödmjuka och ta ungdomsarbetslösheten på allvar.

11:47, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Lööf anklagar oppositionen för att vilja höja arbetsgivaravgifterna för unga.

– Jag har inte hört någon ungdom säga att det är ett bra förslag, säger Lööf.

11:46, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Lööf: Politiken måste ha ett frihetligt perspektiv, som utgår från att människor kan och vill. Det mest grundläggande att är att kunna starta sitt liv med en lön man kan leva på.

11:46, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Dags för Annie Lööfs (C) anförande. Hon börjar med att ta upp ungdomsarbetslösheten.

11:42, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt: Björklunds argument bygger på att en sjuksköterska i ett privat bolag tjänar mer än i det offentliga. Men det är inte sant.

11:39, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Björklund svarar med att jämställdhet handlar om uppdelningen på arbetsmarknaden mellan en offentlig sektor med låga löner och få karriärmöjligheter och en privat sektor.

– Den offentliga sektorns monopol luckras upp nu. Nu finns det möjlighet att starta egna företag och tjäna pengar. Det är en central strukturförändring för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden, och det är V emot.

11:38, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Precis som Mikael Damberg anklagar Jonas Sjöstedt (V) Folkpartiet för att ha övergett jämställdhetspolitiken.

11:37, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åkesson: Det enda Folkpartiet har åstadkommit är fler problem. De åtgärder som genomförts har inte gett något resultat.

11:34, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Björklund: Du säger att vi kommer med floskler när vi säger att fler invandrare måste komma i arbete. Floskler? Vad är det för floskler med att säga att fler behöver arbete.

11:33, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Björklund: Till exempel att 700 000 utrikes födda har jobb, att 70 000 invandrare är egna företagare.

11:32, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Jimmie Åkesson vill veta vad Folkpartiet tycker har fungerat i integrationspolitiken de senaste 20 åren.

– Kan Jan Björklund ge mig tre exempel, säger Åkesson.

11:31, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Björklund: Det är en felaktigt beskrivning att inget händer. Den stora jämställdhetsutmaningen är den tudelade arbetsmarknaden, där den delen där kvinnor dominerar så är det lägre löneläge och svårare att avancera. Det hänger samman med att det är den offentliga sektorn, men när vi får in privata alternativ ökar konkurrensen.

11:20, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Mikael Damberg menar att Folkpartiet har tystnat i frågan om jämställdhet.

11:18, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Björklund: Det finns bara ett regeringsdugligt alternativ, och det är alliansen

11:17, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Björklund: Integrationen är en av det största samhällsutmaningarna.

11:15, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Björklund: Vi ska stå upp för att vi välkomnar folk från andra länder. Vi behöver mer arbetskraftsinvandring och vi har ett ansvar att hjälpa flyktingar.

11:14, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Björklund säger också att det krävs fler refomer i skolvärlden. Läraryrkets attraktionskraft ska ökas och avhoppen från gymnasiet ska minskas.

– Det kommer att ta tid, men steg för steg ska Sverige åter hamna i toppen, säger Björklund.

11:14, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Björklund: Vi måste lyfta blicken, det är tillväxtekonomierna globalt som Kina som vi ska konkurrera med. Det krävs en ännu större dynamik i svensk ekonomi.

11:12, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Björklund: Sverige ska ha en öppen attityd till ökat samarbete på finansområdet.

11:11, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Också FP-ledaren Jan Björklund tar upp Syrien i början av sitt anförande.

– Diktatorn i Damaskus måste sättas under starkast möjliga press. Även Ryssland måste ta sitt ansvar. Assad-diktaturen måste avlägsnas, säger Björklund.

11:08, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Romson: Tack för att du ger mig möjlighet att dementera de rykten som finns om oss, nämligen att vi vill göra det svårare för folk på landsbygden genom att ta bort avdraget för resor till jobbet. Det är inte sant.

11:03, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Göran Hägglund: MP planerar höjda bensinskatter, lastbilskatt och att avdrag för resor till och från arbetet ska avskaffas.

11:02, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt: Vi är inte emot arbetskraftsinvandring, vi behöver dataspecialister, men det finns en rad yrken där människor utnyttjas och vi har föreslagit en rad åtgärder, som att man ska utreda om det verkligen är brist på arbetskraft inom yrket, att man ska få stanna tiden ut om man anmäler missförhållanden. Det här har MP röstat nej till.

11:00, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Romson: Det är uppenbart att vi behöver nya regleringar och vi har haft samtal med regeringen om det. Jag ser inte att det finns några stora konfliktlinjer här i svensk politik.

10:58, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Romson: Vi har velat ta steg åt rätt håll, medan V vill stå på barrikaden och kräva allt på en gång.

10:57, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Däremot vill V har svar på när MP tänker ompröva överenskommelsen om arbetskraftinvandring - något som enligt V lett till usla villkor.

10:57, 13 juni 2012

Tobias Olsson: MP får stöd från Jonas Sjöstedt om synen på infrastruktursatsningar.

– Men jag vill inte gå så långt som Fredrik Reinfeldt gjorde och säga att vi är siamesiska tvillingar. Det finns mycket som skiljer oss åt.

10:56, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Romson: Vi tar in den finansiering som behövs, vi gör det bland annat med en lastbilsskatt som ni kritiserar oss för.

10:53, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Annie Lööf vill veta hur MP ska finansiera sin infrastruktursatsningar.

– Ni har tidigare sagt ni ska lånefinansiera. Men min utgångspunkt är att vi inte ska skicka räkningen till framtida generationer, säger Annie Lööf (C).

10:51, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Reinfeldt: MP har återgått till att vara Vänsterpartiets siamesiska tvilling.

10:48, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åsa Romson: Den verkliga framgången är inte hur mycket pengar vi har i statskassan, utan hur vi satsar framåt.

10:42, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Också satsningar på förnybar energi är en hjärtefråga för MP.

– Men det säger regeringen nej till, säger Åsa Romson.

10:37, 13 juni 2012

Tobias Olsson: MP vill se satsningar på infrastruktur, och särskilt järnvägen.

– Sverige måste bygga ett nytt och modern järnvägssystem för de kommande 100 eller 200 åren. Vi föreslår en kraftig satsning, säger Romson.

10:37, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Romson vill veta vad Fredrik Reinfeldt kommer att ha med sig för budskap till FN:s klimatkonferens i Rio i sommar.

10:36, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Romson: Jag vill varna för politisk passivitet. Tron att Sverige är ett så litet land att vi inte kan påverka är en farlig inställning, både när det gäller klimatet, vapenexporten och finanskrisen.

10:33, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Romson: Vi har sett allt färre reformförslag det senaste året.

10:32, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Dags för Åsa Romsons (MP) anförande.

10:32, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: KD gör allt för att bekämpa att män och kvinnor ska ta lika ansvar.

10:31, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Hägglund: Och föräldrar har rätt att själva välja hur de fördelar föräldrarförsäkringen. 8 av 10 av väljarna säger att det här har politiker inte med att göra.

10:30, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Jag blir förvånad över att 2012 behöva stå i riksdagen och debattera med Kristdemokraterna att barn har rätt till båda sina föräldrar.

10:30, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Jämställdhetspolitiken i Sverige har gått i stå, och KD kan ha ett ansvar för det.

10:29, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Hägglund: Jag noterar att Stefan Löfven är beredd att gå vidare med kvotering av föräldrarförsäkringen. Politiker har inget med det här att göra, varför vill ni inskränka människors frihet?

10:29, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Göran Hägglund (KD) anklagar S för att vilja höja skatterna med 25 till 30 miljarder kronor.

– Är det någon som tror att det blir lättare att driva företag i Sverige då, säger Hägglund.

10:28, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt: Att införa ett socialt protokoll är inte särskilt komplicerat, det handlar om några rader. Och när är rätt tillfälle: det var fel tillfälle när Lissabonfördraget antogs, det är fel tillfälle nu också. Men när är då rätt tillfälle?

10:25, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Vi vill ha ett socialt protokoll i EU, men att villkora den fördragsändring som nu skedde på grund av finanskrisen är inte ansvarsfullt. Ingen skulle tjäna på att EMU-länderna inte kan hantera den akuta krisen.

10:24, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt föreslår ett socialt protokoll inom EU, med tydliga krav att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

– Men ett socialt protokoll kräver en fördragsändring. Det sker inte så ofta, men skedde förra veckan. Då röstade S nej till ett social protokoll.

10:23, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Jonas Sjöstedt tar upp lönedumpning och social dumpning på arbetsmarknaden i sin replik.

– Det beror på regeringens politik, som inte gör något åt det här. Men det beror också på EU:s politik, med Laval-domen.

10:22, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Jag ska var tydlig: vi står upp för en generös flyktinginvandring och vi står upp för arbetskraftsinvandring. Men då måste spelreglerna på arbetsmarknaden stärkas.

10:20, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åkesson vill veta om S vill se över arbetskraftsinvandring.

10:19, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åkesson: Det är tråkigt att vi inte kan ha en seriös debatt om invandring. Alla förstår ju att om vi har en sådan stor invandring som vi har så får det en effekt på arbetsmarknaden.

10:19, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Sedan är det så att invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna ger sken av att invandrare har lättare att få jobb, men så är det ju inte.

10:18, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Det största problemet är möjligheten att få en utbildning så att företagen kan anställa.

10:18, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Jimmie Åkesson vill veta om S tänker göra något åt massarbetslösheten hos personer födda utomlands.

10:16, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Jag hoppas att ni föreslår ett innovationspolitisk råd som leds av statsministern.

10:14, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Lööf: Varför skulle en lastbilsskatt vara bra för företagen, varför skulle sänkt rut och rot vara bra för företagen?

10:13, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Annie Lööf (C) anklagar S för att vilja fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga.

– Ni vill lägga en våt filt över innovationer, säger Lööf.

10:09, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Det här är ett helt annan förslag än det Folkpartiet vill ha. Och ni kanske ska ta debatten med statsministern först, han har ju sagt att han inte vill ha sänkta ingångslöner.

10:08, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Björklund: Du får kalla det för utbildning, Volvos idé är att man får 75 procent av lönen men är 100 procent på arbetet. Det var Stefan Löfven som drog upp idén, Handels står bakom nu. Det är dags att ni erkänner att ni haft fel, att det är bättre att en ungdom får 75 procent av lönen än är arbetslös.

10:06, 13 juni 2012

Tobias Olsson: S vill se en modell tär unga får jobba 75 procent och studera 25 procent. Jan Björklund hänvisade till en debattartikel av Volvo-chefen där han skrev att företaget skulle anställa 1200 unga.

– Det liknar ett förslag som Stefan Löfven lade i Metall, där man arbetar och studerar samtidigt. Det handlar inte om lägre löner, utan om möjlighet att få utbildning, säger Damberg.

10:05, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Det var en skarvning av guds nåde. Det jag har sagt är att Sverige inte kan konkurrera med länder som Indien med lägre löner, då kommer vi alltid förlora. Vi kan konkurrera med bättre utbildning.

10:04, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Jan Björklund (FP) tar i sin replik upp löner och menar att för höga ingångslöner är ett problem.

– Också experter anser att den höga ungdomsarbetslösheten beror på höga ingångslöner.

10:02, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Romson: S måste förtydliga sin syn på ett demokratikriterium.

10:00, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Det är inte sant att vi bara stödjer regeringens syn på vapenexporten. Vi har drivit och fått igenom att det ska bli svårare att exportera vapen till diktaturer.

09:59, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åsa Romson vill att S stödjer ett demokratikriterium i den svenska vapenexporten.

09:58, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åsa Romson tar upp den svenska vapenexporten i sin replik.

– Vapenexporten till diktaturer ökar, säger hon och fortsätter:

– Det här skadar vår vilja att arbeta med demokratirörelser. Sverige måste välja sida.

09:57, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Verkligheten måste var statsministerns värsta fiende.

09:51, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Reinfeldt tillbakavisar i sin replik att regeringens politik dömts ut av experter.

09:50, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Det är uppenbart att regeringens politik inte lett till fler jobb. Arbetslösheten är högre nu än när Reinfeldt utropade massarbetslöshet efter valet 2006.

09:47, 13 juni 2012

Tobias Olsson: S vill ha en obligatorisk sommarskola för elever som inte når de nationella målen i grundskolan.

09:46, 13 juni 2012

Tobias Olsson: S vill satsa fem miljarder på skolan - pengar som ska gå till kompetensutveckling av lärare och rektorer.

09:45, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Det som oroar mig mest är de sjunkande resultaten i skolan.

09:44, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg anklagar regeringen för att ha skurit ner på komvux och arbetsmarknadsutbildningar. Det har lett till att svenska företag inte hittar den kompetens de behöver och inte lyckas rekrytera rätt personal, menar S.

09:44, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sverige måste bli bättre på att utveckla nya produkter och tjänster och exportera dessa till nya marknader utanför EU, säger Damberg.

09:41, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Regeringen lade en vårbudget helt utan satsningar på jobb.

09:40, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Oron i Europa ställer krav på att vi gör rätt val i Sverige och skapar fler nya jobb.

09:40, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Precis som Reinfeldt tar Damberg också upp finanskrisen i euro-zonen. Ordning och reda i de offentliga finanserna är nyckeln till framgång för Sverige, säger Damberg och berömmer regeringen för att ha ordning på statens finanser.

09:39, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg inleder med konflikten i Syrien och menar att trycket på den syriska regimen måste vara hård.

09:38, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Det är nu dags för Mikael Dambergs (S) anförande.

09:37, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt: Reinfeldt svarar inte på varför man vill påtvinga kommunerna privatiseringar.

09:35, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Reinfeldt: Vi vill ha valfrihet för medborgarna, inte för kommunpolitiker.

09:34, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Sjöstedt anklagar regeringen för att med lagen om valfrihet stå på riskkapitalets sida, mot medborgarna.

09:34, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Jonas Sjöstedt (V) inleder sin replik med att ta upp Norrköping som exempel på hur äldreomsorgen kan skötas. I Norrköping styr de rödgröna och Vänsterpartiet ansvarar för just äldreomsorgen, säger Sjöstedt och pekar på att man där har tagit tillbaka tidigare privatiserad vård.

09:32, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Reinfeldt: Vi drar olika slutsatser av samhällsproblemen. Om det är hög arbetslöshet hos utlandsfödda drar Sverigedemokraterna säkert slutsatsen att de inte ska komma hit, jag drar slutsatsen att vi måste bli bättre på att få dem in på arbetsmarknaden.

09:27, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åkesson anklagar regeringens migrationspolitik för att leda till ett systemskifte.

09:26, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Jimmie Åkesson har begärt replik och börjar att med arbetslösheten.

– Vi ser en hög arbetslöshet hos utlandsfödda, särskilt de som är födda utanför Europa.

09:25, 13 juni 2012

Tobias Olsson: MP efterlyser ett tydligare svensk ställningtagande mot euron och vill ha ett officiellt undantag från euron.

09:23, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Åsa Romson (MP) säger att Miljöpartiet är eniga med regeringen att det måste vara ordning i de offentliga finanserna. Men målet med det måste vara en grön omställning, säger Romson.

09:19, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Socialdemokraterna har idag presenterat ett förslag på obligatorisk sommarskola - ett intressant förslag säger Reinfeldt.

09:16, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Ni drar ner 675 miljoner till gymnasieskolan.

09:16, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Politik är att välja, att prioritera. Ni valde sänkt krogmoms framför skolan, och jag förstår att statsministern har svårt att förklara varför. Vi vet fortfarande inte om sänkt krogmoms ger något resultat.

09:15, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Reinfeldt: Problemet är att det tar lång tid innan resultaten syns.

09:13, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Reinfeldt: Under alla år vi suttit i regeringen har vi tillfört medel till skolan och gör en omfattande förändring av gymnasieskolan.

09:12, 13 juni 2012

Tobias Olsson: S kritiserar regeringen för att ha prioriterat sänkt krogmoms framför satsningar på skolan och säger att regeringen stoppat pengar till frivilliga sommarskolor och drivit igenom en besparing på gymnasieskolan.

– Och det samtidigt som avhoppen ökar och ungdomsarbetslösheten är hög.

09:12, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Damberg: Sverige måste prioritera rätt saker.

09:11, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Mikael Damberg (S) har begärt replik.

09:10, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Priset för att inte sköta de offentliga finanserna är en ökad oro och en hopplöshet hos befolkningen, säger Reinfeldt.

– Även Sverige måste rusta sig för detta, säger han.

09:10, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Finanskrisen har lett till en politisk kris i Europa, med ökad extremism och oro.

– Vi är i en orolig tid, säger Reinfeldt och pekar på att även Sverige kommer att påverkas av krisen.

09:08, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Enligt Reinfeldt står Europa inte enbart inför en finanskris, utan också en konkurrenskris, där EU inte kan konkurrera med övriga världen.

– Alla andra delar av världsekonomin växer nu bättre än Europa. Om vi inte tar det på allvar så kommer den här kontinenten inte att klara sig.

09:07, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Statsministern går till attack mot de länder som levt över sina tillgångar.

09:06, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Reinfeldt: Vi tycker att om man kräver statligt stöd så ska vi också gå in och ta en ägandedel. Vi accepterar inte att vinster ska privatiseras men förluster socialiseras.

09:05, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Reinfeldt: Vill svenska folket betala ännu mer till Europa? Vad skickar det för signaler om den som får höra att vi måste jobba mer i Sverige sedan märker att pengarna går till att sänka pensionsåldern i Frankrike.

09:04, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Statsministern hänvisar till EU-kommissionens ordförande Barroso, som sagt att det europeiska samarbetet nu måste ta ett stort kliv framåt.

– En viktig utgångspunkt är då att det inte finns en europeisk ekonomi, säger Reinfeldt och menar att det finns en välmående nordisk ”korridor” uppe i norr som står utanför krisen.

09:03, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Reinfeldt inleder med den ekonomiska krisen i euro-zonen och särskilt Spanien.

– Världens blickar riktas mot Europa, säger statsministern.

09:01, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Debatten börjar alldeles strax med statsminister Fredrik Reinfeldt som första talare.

08:59, 13 juni 2012

Tobias Olsson: Dags för den sista partiledardebatten i riksdagen innan sommaruppehållet. Eftersom S-ledaren Stefan Löfven saknar riksdagsplats gör idag gruppledaren Mikael Damberg debut i en partiledardebatt. SvD.se rapporterar direkt.

08:57, 13 juni 2012

Damberg: ”Förslagen så få att möten ställs in” blog.svd.se
Annons
Annons
X
Foto: RIKSDAGEN.SE Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X