Extrautdelning i Bure

Investmentbolaget Bure redovisar ett resultat efter skatt på 1 887 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 (333). Resultatet per aktie uppgick till 27:22 kronor (4:61).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Nettoomsättningen låg på 126 miljoner kronor (139).

Substansvärdet var vid periodens utgång 87:40 kronor (46:09) medan totalavkastningen var 57,3 procent under fjärde kvartalet. Per den 22 februari var substansvärdet 83:18 kronor per aktie, vilket motsvarar en minskning med 4,8 procent sedan årsskiftet.

Annons
Annons
Annons