Annons
X
Annons
X

Extra pengar för kvinnor inte rätt väg

REPLIK | JÄMSTÄLLD FORSKNING

Det går inte att kräva att forskare som inte finns ska sitta i beredningar.
Nyamko Sabuni

Politiker ska inte gå i polemik med varandra om något vi i grund och botten är eniga om. För att Sverige ska kunna konkurrera i globaliseringens tid krävs att högskolor och universitet ser allas kompetens. Det är bra att den inställningen delas av Ibrahim Baylan och Socialdemokraterna (
Brännpunkt 7/11).

Regeringen fortsätter att bedriva en ambitiös politik för att stärka svensk forskning, och för att stärka jämställdheten i forskningen. Vi ökar forskningsresurserna med 9 miljarder kronor jämfört med 2006. Det är en historisk höjning.

Annons
X

I forsknings- och innovationspropositionen lanserar vi en särskild satsning på behovsmotiverad forskning. Den ska bidra till praktiskt utvecklingsarbete för att öka jämställdheten inom bland annat högskolor och universitet. Regeringen håller också, som Baylan vet, på att se över uppföljningen av rekryteringsmålen för kvinnliga professorer. Vi är eniga om att systemet behöver stärkas.

Däremot kan jag inte dela Socialdemokraternas slutsats att de högskolor och universitet som lyckas bättre än andra med rekryteringen av kvinnor ska få extra medel. Jag är övertygad att jämställdhet driver kvaliteten framåt, men det kan inte vara andelen kvinnor i ledande positioner som avgör hur resurserna fördelas. Det är kvaliteten som ska utvärderas och ge lärosätena extra resurser.

Baylan föreslår även att myndigheterna FAS, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova ska få skärpta instruktioner om att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Alla dessa myndigheter har redan i dag sådana skrivningar i sina instruktioner och det är viktigt.

Vad som vore olyckligt är att kräva att varje kommitté och beredning för fördelning av forskningsmedel måste ha en jämn könsfördelning. Sverige och vårt närområde är inte stort. Inom vissa forskningsfält finns tyvärr få eller inga kvinnliga professorer eller framstående forskare.

Det går inte att kräva att forskare som inte finns ska sitta i beredningar. Inte heller att fältets enda kvinnliga professor ska lägga sin egen forskning åt sidan och satsa all tid på myndighetskommittéer.

NYAMKO SABUNI (FP)

jämställdhetsminister

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X