Annons

Extra pengar för kvinnor inte rätt väg

Publicerad

Politiker ska inte gå i polemik med varandra om något vi i grund och botten är eniga om. För att Sverige ska kunna konkurrera i globaliseringens tid krävs att högskolor och universitet ser allas kompetens. Det är bra att den inställningen delas av Ibrahim Baylan och Socialdemokraterna (
Brännpunkt 7/11).

Regeringen fortsätter att bedriva en ambitiös politik för att stärka svensk forskning, och för att stärka jämställdheten i forskningen. Vi ökar forskningsresurserna med 9 miljarder kronor jämfört med 2006. Det är en historisk höjning.

Annons
Annons
Annons
Annons