Op ed

Johan Lundberg:Expressen silar mygg och sväljer kameler

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är naturligtvis hedervärt av Expressen att uppmärksamma rasism på nätet, och i synnerhet den som torgförs av folkvalda politiker. Ett frågetecken rörande förra veckans publiceringar infinner sig dock, när jag erinrar mig hur man på Expressen reagerade när jag erbjöd dem material om de inslag av uppenbar antisemitism som förekommit inom verksamheter arrangerade av Afrosvenskarnas riksförbund och det islamska studieförbundet Ibn Rushd, organisationer som uppbär mångmiljonbidrag från Allmänna arvsfonden, Folke Bernadotte-akademin, Ungdomsstyrelsen och Folkbildningsrådet.

I en debattartikel i Expressen, byggd på material från min bok ”Ljusets fiender,” visade jag hur en föredragshållare, som vid ett flertal tillfällen anlitats av Café Pan Afrika, hävdade att amerikanska och israeliska krafter låg bakom såväl Arabiska våren som flera islamistiska terrorattentat. Syftet skulle vara att, i enlighet med en plan som formulerades redan i Gamla testamentet, legitimera ett israeliskt maktövertagande i hela Nordafrika och Mellanöstern. Föredraget, som sedermera lades ut på nätet, var alltså uppbyggt kring en antisemitisk retorik, som hämtad ur ”Sions vises protokoll”, där USA påstods vara ”helt och hållet” kontrollerat av Israel.

Annons
Annons
Annons