Exportera inte ekojordbruket till uländerna

Efter över 40 års arbete i och med uländer, framförallt i Afrika, har jag kommit till den deprimerande slutsatsen att, vid sidan av korrupta ledare och ett förfärande demokratiskt underskott, så är det största hotet mot en rimlig utveckling i dessa länder den västerländska dogmatiska miljörörelsen
, skriver docent
Björn Lundgren. Han menar att det faktum att ekojordbruk fått en plats i biståndet hindrar utvecklingen och fattigdomsbekämpningen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Föreställningen att ekologisk odling är miljövänlig har fått så stort genomslag i Sverige att staten stöder denna i grunden olönsamma verksamhet med miljardbelopp. Ändå visar seriös forskning att ansvarskännande och miljömedveten konventionell odling uppnår lika bra eller bättre resultat, både vad gäller kvalitet, produktivitet, uthållighet och ekonomi.

Att ekoodling överhuvudtaget fungerar i Sverige beror främst på att generationers kontinuerliga tillförsel av kalk, organisk och oorganisk gödning, djupare plöjning, m.m. har byggt upp ett näringskapital i jorden, som under ett antal år kommer att räcka för att underhålla borttaget av näringsämnen i ekoskördarna. Sedan kommer en nedgång i produktiviteten, följt av krav på mera subventioner från ekoodlare och miljörörelsen. Vi kan välja att acceptera detta, eftersom vi har råd.

Annons
Annons
Annons