Annons

Expertrapport om löner håller inte måttet

Vi har granskat den nyligen släppta IFAU-rapporten om lönebildning och också haft viss kontakt med författarna utan att få några begripliga svar på våra frågor. Detta är problematiskt då studien enligt vår bedömning har stå stora brister att det överhuvudtaget inte går att dra de slutsatser som forskarna gör, skriver Göran Zettergren och Roger Mörtvik, TCO.

Publicerad

Hur höga löneökningarna ska vara är inte bara en fråga som intresserar löntagare, arbetsgivare, fackliga- och arbetsgivarorganisationer. Löneökningstakten är också en central fråga för hur väl ekonomin fungerar. Regeringen har i flera av sina åtgärder för att öka sysselsättningen haft som mål att förändra just hur lönebildningen fungerar så att lönerna hålls tillbaka.

Regeringen har dessutom gett olika expertmyndigheter i uppdrag att studera hur väl lönebildningen fungerar. Nyligen publicerades en av dessa rapporter via den egna expertmyndigheten för arbetsmarknadsutvärdering, IFAU. I rapporten, skriven av bland andra professor Lars Calmfors, hävdas med bestämdhet att lönerna har hamnat på en lägre nivå än vad de annars skulle ha gjort till följd av regeringens jobbskatteavdrag och den mindre generösa a-kassan.

Annons
Annons
Annons