Annons

Experterna om bomarknaden nästa år

Foto: Colourbox

Efter ett oroligt 2017, vad kommer hända med bostadsmarknaden nästa år?

Här spår Fastighetsbyråns experter om framtiden.

Och berättar om händelser och faktorer som kan påverka för köpare och säljare 2018.

Införandet av det skärpta amorteringskravet, en eventuell oväntad räntehöjning och riksdagsvalet. Det är några faktorer som skulle kunna få betydelse för bostadsmarknaden nästa år.

2017 har varit ett oroligt år på bostadsmarknaden. Den senaste statistiken visar en tydlig avmattning, med sjunkande bostadspriser i hela landet. Tydligast syns tendenserna i Stockholm.

Samtidigt har det spridit sig en oro kring vart bostadsmarknaden är på väg, framförallt i storstäderna, som egentligen inte varit kopplade till några faktiska förändringar i förutsättningar för konsumenterna.

Så vad kommer hända med bostadsmarknaden nästa år?

– Det är oerhört svårt att spå utvecklingen men generellt tror jag på en orolig marknad första halvan av 2018, säger Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare på Södermalm i Stockholm.

Även Johan Vesterberg, pressansvarig på Fastighetsbyrån, tror på en fortsatt oro.

Boka en kostnadsfri värdering av din bostad här

Det nya kravet påverkar få

Däremot tror ingen av dem att det skärpta amorteringskravet, som nyligen klubbades igenom av regeringen, kommer påverka marknaden nämnvärt.

Kravet innebär att nya lån som är högre än 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amorteras en procent årligen. De nya reglerna börjar gälla 1 mars nästa år.

– Jag tror inte att det kommer att ge några dramatiska konsekvenser eftersom det är små grupper som påverkas av det, men människors oro kan snarare ge konsekvenser. Men vi måste ta oss dit för att se hur det kommer att bli.

Finansinspektionen räknar med att runt 14 procent av svenskarna påverkas av det. Men det kan ändå skapa en oro innan man vet exakt av det kommer att få för följder.

Nyproduktion i riskzonen

Pia-Lotta Svensson tror på en skjuts på marknaden de första månaderna av 2018, fram till det skärpta amorteringskravet träder i kraft.

När det första amorteringskravet infördes ville många hinna före de nya reglerna vilket ledde ökad aktivitet på marknaden och stigande priser. Men efter införandet mattades marknaden av. Det är inte osannolikt att samma tendenser kommer att synas nu, men i mindre omfattning.

– En del vill förekomma de nya reglerna. En del måste flytta, de behoven försvinner inte. Men de som flyttar mer för att det är trevligt väntar säkert.

Andra faktorer som omvärldsläget, den allmänna konjunkturen och räntan påverkar alltid marknaden.

– Räntenivån skulle kunna vara intressant. Det som skulle påverka mest är om det blir en oväntad höjning. Det kan påverka marknaden, säger Johan Vesterberg.

Han lyfter också fram nyproduktion som en faktor som kan påverkas under året.

– Nyproduktion är alltid mer osäkert, givet att man köper nu och flyttar in och säljer sin befintliga bostad kanske två år senare. En avvaktande marknad och oro påverkar kanske nyproduktion mest och kan leda till minskat byggande.

”Det skapar en otrolig oro”

En annan viktig händelse nästa är valet i september och vad partierna kommer att lyfta fram i sina partiprogram. Några faktiska omständigheter borde det inte leda till nästa år, men det kan som andra nya parametrar skapa oro på marknaden. En sådan sak skulle kunna vara att regleringar kring sänkt ränteavdrag kommer upp i debatten.

– Vid valet 2014 lyfte inte partierna särskilt mycket bostadspolitik, men vid valet 2010 lyfte de desto mer. När de diskuterar ändrade parametrarna skapar det oro och instabilitet på marknaden, säger Pia-Lotta Svensson.

Samtidigt är både Pia-Lotta Svensson och Johan Vesterberg noga med att lyfta fram att det är just psykologi bland bostadskonsumenterna och medias bild av bostadsmarknaden som ofta leder till oron.

– Det skapar en otrolig oro. Men många är oroliga i onödan. Ta hjälp av oss mäklare, vi är experter på det här. Vi kan hjälpa till att göra kalkyler som håller, säger Pia-Lotta Svensson.

Boka en kostnadsfri värdering av din bostad här

FAKTA: Det skärpta amorteringskravet

Det skärpta amorteringskravet innebär att lån som är högre än 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amorteras med en procent årligen till dess de hamnat under den gränsen.

Kravet gäller bara nya lån.

Sedan tidigare finns krav på att amortera två procent årligen om lånet överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde, och en procent av lånet ner till 50 procent av bostadens värde.

Annons
Detta är en annons från Fastighetsbyrån, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.