Annons
X
Annons
X

Experter osäkra på svajig bomarknad

Oroande obalans Trots köldknäppen efter jul visar nya siffror från både Mäklarstatistik och Valuegard att den svenska bostadsmarknaden tinande upp en smula under januari. Men historiskt kraftig prisuppgång och hushållens skuldbörda skapar obalanser som nu oroar både EU-kommissionen och de experter SvD Näringsliv talat med.

Annika Winsth.
Annika Winsth. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

Winsth: Sänk räntan, Riksbanken

Annika Winsth, Chefsekonom på Nordea, tycker inte att prislyftet för bostäder med 250 procent på tillväxtorter och i storstäder sedan 1997 är oroande.

– Man ska komma ihåg att prisuppgången kommer från väldigt låga nivåer och efter en kraftig nedgång i början av 1990-talet.

Det finns flera faktorer som triggat utvecklingen för bostadspriset. Att det byggts väldigt lite på tillväxtorter är en förklaring.

Annons
X

– Jag tror också att svenska folket är berett att lägga en större andel av sin disponibla inkomst på sitt boende än vad de gjorde tidigare. Men långsiktigt kan man inte ha kreditökningstakter som överstiger utvecklingen av den disponibla inkomsten.

Annika Winsth framhåller att ökningstakten av lån har minskat under de senaste åren till ensiffriga tal. Däremot var hon orolig tidigare, fram till 2007, då det handlade om tvåsiffriga ökningar år efter år.

Hon tror inte på något prisras i år, snarare att bostadspriserna börjar stiga igen när styrräntan sänks.

– Jag välkomnar absolut en räntesänkning. Vi går in i en långsammare tillväxttakt, svensk industri bromsar in och det slår mot arbetsmarknaden. Riksbanken måste agera och det finns inget inflationshot i svensk ekonomi.

Hon välkomnar också ökade amorteringskrav för hushållen, något som bankföreningen lobbade för men inte fick igenom. I stället infördes ett räntetak för bolån.

– Det är rätt och riktigt att amortera för de med stora lån, säger hon.

Foto: FOTO: BINGE ELIASSON

Wörmann: Det är rimligt att priserna går upp

Claudia Wörmann, Analysansvarig på Mäklarsamfundet, är inte förvånad över att utlåningen ökat med över 30 procent de senaste tre åren. Hon tycker att det är rimligt med tanke på att räntan varit så låg.

– De allra flesta går in i en bostadsaffär med sunt förnuft och har räknat ordentligt på det.

Hon poängterar att bankerna i sina kalkyler har högre ränta än dagsräntan. En annan orsak till att utlåningen ökar tror hon kan vara att sparandet minskat.

– Du får inte särskilt hög sparränta så det har inte legat i vårt medvetande att man ska spara.

Priset på en bostadsrätt i Stockholm har stigit 250 procent de senaste 15 åren. Inte heller det förvånar Wörmann. Och hon tror inte att det är orealistisk att vi får se en liknande utveckling de närmaste 15 åren.

–  Jag tror det är rimligt om allt utvecklas åt samma håll, säger hon men lägger in en brasklapp:

– Om vi får låg reallöneökning, mindre inflyttning och en bättre fungerande hyresmarknad kommer det att se annorlunda ut.

Foto: YVONNE SELL

Jonung: Uppgången kan sluta med krasch

Lars Jonung, ordförande i Finanspolitiska rådet, ser flera tecken på obalanser på bostadsmarknaden som oroar, bland annat hushållens ökade skuldsättning.

Nu pågår ett arbete internationellt för att hitta tekniker som bättre kan förutsäga när finansiella risker börjar bli för hotfulla. I Sverige finns visserligen flera instanser som håller ett vakande öga över utvecklingen, men det är inte tillräckligt:

– Det finns goda argument för att ha ett samlat råd som har en heltäckande översyn av riskerna.

Den kraftiga prisuppgången för bostäder de senaste 15 åren inger farhågor, enligt Jonung.

– En sådan prisuppgång har inträffat i flera länder som sedan råkat illa ut, exempelvis USA, Irland och Spanien. En mycket kraftig uppgång för fastighetspriserna har lett till tvärstopp och en allvarlig prisnedgång.

Foto: INGVAR KARMHED

Lundström: Sysselsättningen är nyckeln

Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi vid KTH, har ofta varnat för att bopriserna är uppe på farligt höga nivåer.

– Att priserna på lång sikt ökar så mycket är inte rimligt. Men Sverige är unikt jämfört med många länder genom att hushållens inkomster ökat stadigt.

Det är inte säkert att prisnivån är för hög just nu, enligt honom.

– Nyckeln till fortsatt höga bostadspriser är sysselsättningen. Om bostadsräntan är 3 eller 4 procent spelar inte så stor roll.

Bolånetaket, som infördes hösten 2010, borde ha införts mycket tidigare, tycker Lundström. Ett formellt krav på amortering av bostadslånen finns inte men många banker ställer ändå krav på hushåll som lånar, särskilt på förstagångsköpare.

– Det är rimligt. Förstagångsköpare är sårbara och ska inte skuldsätta sig så mycket.

En utmaning är enligt honom att det byggs för lite. En annan är ett annat prissättningssystem på hyresrätter.

Annons
Annons
X

Annika Winsth.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 1 av 4
Foto: FOTO: BINGE ELIASSON Bild 2 av 4
Foto: YVONNE SELL Bild 3 av 4
Foto: INGVAR KARMHED Bild 4 av 4
Annons
X
Annons
X