Hela denna artikel är en annons

Expertens bästa tips för ledarskap på distans

Det gränslösa arbetet behöver också gränser. Hur skapar man som arbetsgivare en god arbetsmiljö på distans? HR-experten Anna Schönfelder reder ut.

Coronapandemin har tvingat hela team att arbeta på distans, och den nära kontakten mellan kollegor på kontoret och i fikarummet är utbytta mot digitala möten och chattrum. Den här situationen ställer höga krav på arbetsgivare och ledare som måste se till att personalen mår bra även i det nya normala.

– Det räcker inte längre med det årliga medarbetarsamtalet för att fånga upp eventuella problem, utan det handlar snarare om regelbundna och systematiserade avstämningar. Det är dessutom viktigt att hitta kommunikationsvägar för alla typer av frågor, och kommunikationsvägarna måste fungera för både organisationen och för varje enskild individ, förklarar Anna Schönfelder, HR-expert på Simployer och fortsätter:

– Behovet av kommunikation är mycket större nu. Chefer behöver kommunicera mer än vad de tror att de behöver, annars riskerar man situationer där medarbetarna upplever att de inte fått tillräcklig information.

Osäkerhet kring vilka regler som gäller

Med det nya normala och distansarbete följer en del utmaningar. Anna Schönfelder berättar att många chefer i dag är osäkra på vilka regler som gäller för distansarbete.

– Många arbetsgivare och medarbetare upplevde en osäkerhet när verksamheten helt plötsligt skulle skötas hemifrån. För att minska den här osäkerheten behöver arbetsgivaren ha koll på de arbetsmiljöregler som finns. Den anställde måste ta pauser, raster och ha möjlighet att stänga av jobbet när arbetsdagen är slut, även när man arbetar hemifrån.

När jobbet och fritiden sker på samma plats är det lätt att uppleva arbetet som gränslöst. Men även ett gränslöst arbete behöver gränser, menar Anna Schönfelder.

Läs mer om hur Simployer kan hjälpa dig med smarta HR-lösningar

Få stöd och råd

Ett konkret tips är att som chef vara tydlig med vilka förväntningar som finns och vilka tider de anställda behöver vara tillgängliga. Annars finns det risk för att vissa anställda som arbetar på distans kan känna sig stressade eller arbeta för mycket. De lagar som finns om arbetsmiljö är både verktyg och stöd för ledarna i dialogen kring sådana frågor.

För att landa rätt med dessa utmaningar kan det behövas vägledning. Simployer arbetar med stöd inom skatt, moms, lön och HR och håller sig ständigt uppdaterade på förändringar inom dessa områden.

– Som ansvarig kan man känna sig ensam i sin roll. Där kan vi komma med stöd och råd, exempelvis om man vill ha hjälp med att tolka och förstå nya regler som måste implementeras i verksamheten, säger Anna Schönfelder.

Läs mer om hur Simployer kan göra det enkelt för dig att vara en god arbetsgivare

Annons
Annons
Annons