Hela denna artikel är en annons

Experten: Vi har haft en onormal bomarknad

Fortsätter prisfallet? Är byggboomen över? Frågorna om den svenska bostadsrättsmarknaden är många.

– Vi har en bostadsrättsmarknad i vänteläge, säger Rickard Langerfors, vice vd för Magnolia Bostad.

Fredrik Lidjan vd, och Rickard Langerfors, vice vd, för Magnolia Bostad.
Fredrik Lidjan vd, och Rickard Langerfors, vice vd, för Magnolia Bostad. Foto: Magnolia Bostad

Skärpta amorteringskrav, inlåsningseffekter och prisfall. Under hösten spred sig en djup osäkerhet på den svenska bostadsrättsmarknaden.

– Det är en konstig situation i dag. Vi har fortfarande ett stort bostadsbehov, Sveriges ekonomi går bra, räntorna är låga och ändå har bostadsrättsmarknaden svalnat av ordentligt. Men jag tror personligen att vi befinner oss i ett vänteläge just nu, om det sedan tar tre månader, eller ett år innan något händer går inte att säga, säger Rickard Langerfors.

Läs mer om Magnolia Bostads projekt här!

Stort underskott

Bostadsbyggandet har ökat dramatiskt under de senaste fem åren, men många undrar nu om efterfrågan på de nyproducerade bostäderna matchar utbudet.

Rickard Langerfors menar att det fortfarande finns ett brett underskott av bostäder i hela landet, och han tror att bostadsbyggandet tar fart igen under 2018.

– Ingenting har förändrats fundamentalt i själva hyresrättsaffären. Den bygger snarare på räntorna och vilken efterfrågan som finns. Och det finns ett stort behov av bostäder, i synnerhet i storstadsregionerna och tillväxtkommuner, säger Fredrik Lidjan vd för Magnolia Bostad.

Magnolia Bostad utvecklar en mix av hyres- och bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentlägenheter. Som bostadsutvecklare ser man fler aspekter av bostadsmarknaden än vad som vanligtvis förekommer i rapporteringen. Enligt Boverket kommer exempelvis andelen äldre att öka dramatiskt under de närmaste åren. En åldrande befolkning ställer nya krav på vårdbehov – och i förlängningen bostadsmarknaden.

Nya krav

En annan aspekt är trösklarna för unga på bostadsmarknaden.

Rickard Langerfors menar att man måste få igång flyttströmmarna för att bostadsutbudet ska användas på bästa sätt.

– Som bostadsutvecklare har vi så klart ett stort ansvar för att skapa framtidens stadsdelar där människor vill bo. Ett bra bra exempel är attraktiva vårdboenden där vi faktiskt vill bo när vi blir gamla. Vi blir allt kräsnare på hur vi vill bo och vårdboenden är inget undantag, säger Rickard Langerfors.

Prisfallet då?

– Det är mycket möjligt att det kan bli ett mindre prisfall på vissa marknader, och de dyra marknaderna drabbas hårdast. Men redan nu ser man tecken på att det stabiliserats en hel del. Det kan säkert fortsätta ned någon procent till, men jag tror inte att det kommer att rasa.

Läs mer om Magnolia Bostads projekt här!

Fredrik Lidjan vd, och Rickard Langerfors, vice vd, för Magnolia Bostad.

Foto: Magnolia Bostad Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons