Experten svarar om beslutet att öppna Lundsberg

Lars Bejstam, lektor och docent i förvaltningsrätt, svarade på frågor om beslutet att åter öppna Lundsberg. Här kan du läsa alla frågor och svar.

Under strecket
Publicerad
Annons

18:32 Rob:
Vad hade hänt med skolans företrädare (ansvariga) om allt som Skolinspektionen beskriver i sin rapport i stället hade inträffat på ett HVB-hem? Och vad hade hänt med HVB-hemmet?
Lars Bejstam:
Om det som sägs ha ägt rum på Lunsberg i stället ´hade skett på ett hem för vård eller boende hade Inspektionen för vård och omsorg kunnat vidta åtgärder, i sista hand återkalla tillståndet för verksamheten, alltså i princip samma åtgärder som Skolinspektionen nu vidtog mot Lundsberg.

18:34 GB:
Eftersom Lundsberg (samt Gränna och Sigtuna) ar statligt subventionerade, borde då inte Skolverket automatiskt ha översikt och slutlig beslutsrätt över driften av skolan, specifikt när det gäller internatet?
Lars Bejstam:
Skolinspektionen har tillsyn över alla skolor, oavsett de finansieras med statliga eller kommunala medel. En osäkerhet som Förvaltningsrätten nu har funnit är om tillsynen även omfattar internaten eller om den endast gäller undervisningen och övrig utbildningsverksamhet.

Annons
Annons
Annons