Annons
X
Annons
X

Experten: Mammor särskilt efter i kompetensutveckling

Arbetsgivare är dåliga på att se till att småbarnsföräldrar hänger med i kompetensutvecklingen - allra mest halkar kvinnorna efter. 65 procent av mammorna i en ny undersökning från Unionen har inte fått, eller vet inte om de fått samma utvecklingsmöjligheter som sina kollegor efter föräldraledighet.

Att män får fler kompetensutvecklingsdagar än kvinnor har Unionen kunnat se i tidigare undersökningar. Man vet också att det skapas ett lönegap mellan könen när man närmar sig 30 år, precis i samband med snittåldern för förstföderskor i Sverige. Genom undersökningen Barn, kompetens och karriär, som SvD Näringsliv fått ta del av, ville man kolla sambandet mellan föräldraskap och kompetensutveckling.

– Tjänstemän konkurrerar främst med kompetens idag och kompetens är en färskvara, halkar man efter där halkar man också efter i karriären och löneutvecklingen, säger Shadé Jalali, likabehandlingsexpert på Unionen.

Undersökningen visade att småbarnsmammorna får färre kompetensutvecklingsdagar än papporna. Det är också en större andel kvinnor än män som svarar nej (15 procent) eller vet inte (50 procent) på frågan om de fått samma mängd kompetensutveckling som sina kollegor efter föräldraledigheten. Bland männen svarar 67 procent ja.

Annons
X

Orsakerna till varför det inte blivit någon kompetensutveckling varierar också mellan könen. Det vanligaste svaret bland kvinnorna är att det inte finns några pengar avsatta, medan de flesta männen svarar att de inte har prioriterat det, eller inte fått ihop tiden.

Shadé Jalali är övertygad om att det är en vanlig föreställning bland många arbetsgivare att kvinnor som får barn siktar på att prioritera familjen och sätta karriären på paus. Undersökningen visar dock att en klar majoritet av både mammor och pappor säger sig ha samma syn på betydelse av karriär och utveckling som innan de fick barn.

Däremot är det en högre andel kvinnor som går ner i tid, 28 procent av kvinnorna har gått ned i arbetstid efter sin senaste föräldraledighet jämfört med 12 procent av männen.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Om man är föräldraledig längre och går ner i arbetstid, är det inte då naturligt att även utvecklingen i karriären går långsammare?

  – Som arbetsgivare borde man vara intresserad av den bästa kompetensen och försöka tillgodose de personernas krav. Om man räknar bort personer som ska eller har fått barn går mycket viktig kompetens förlorad, säger Shadé Jalali.

  Hon menar att lösningen inte bara kan komma i att kvinnor och män tar ett mer lika ansvar för hem och barn, utan att det också ligger hos arbetsgivarna.

  – Vi måste göra chefsrollerna mer attraktiva så att de går att kombinera med ett småbarnsliv. Delat ledarskap är ett sätt. Idag har vi en arbetsmarknad som inte är anpassad efter föräldrars villkor.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X