Annons
X
Annons
X

Expert i processrätt: Uddlös kritik från Lapidus

Assange har rätt i sin kritik mot Sveriges rättssystem, skriver juristerna Jens Lapidus och Johan Åkermark på
DN debatt.

– De drar för långtgående slutsatser, säger Eric Bylander, docent i processrätt vid Göteborgs Universitet som tycker att kritiken är osaklig och till viss del felaktig.

Foto: SCANPIX

Att debattörerna använder Julian Assanges fall som exempel för att kritisera svenskt rättsväsende förvånar Eric Bylander.

Det är för laddat för att vara ett bra exempel
Eric Bylander, docent i processrätt angående kritiken mot svenska rättsväsendet med utgångspunkt i fallet Assange.

– Kritiken blir uddlös när de tar sin utgångspunkt i Assanges ärende. Det är för laddat för att vara ett bra exempel, säger han.

Annons
X

Överhuvudtaget borde inte den här typen av debatt föras med hjälp av anekdoter från enskilda fall, tycker Eric Bylander.

– Man kan ha gjort rätt på alla punkter men i det enskilda fallet kan det ändå verka fel.

I debattartikeln tar Lapidus och Åkermark avstamp i Juristbarometerns undersökning som visar att en tredjedel av de tillfrågade juristerna instämmer i Assanges kritik.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Betydelsen av den undersökningen ifrågasätts från flera håll. Aftonbladets
  kulturblogg påpekar att den tredjedelen vid närmare betraktande handlar om 720 personer eftersom svarsfrekvensen är så låg som 24 procent.

  Enligt Eric Bylander ska inte heller allt för mycket vikt läggas vid vad svenska jurister i snitt anser om systemet.

  – Med all respekt har den enskilda svenska juristen ganska dålig koll på hur det svenska rättssystemet står sig i en internationell jämförelse.

  Däremot menar han att en utbredd misstro i kåren i förlängningen kan få allvarliga konsekvenser.

  – Oavsett om det finns fog för den misstron eller inte är det problematiskt.

  – De domar som avkunnas måste bli tagna på allvar av samhället, om inte ens juristerna kan ställa sig bakom en fällande dom är det allvarligt.

  Vissa av de två juristernas inlägg i debatten har bäring och andra inte, enligt Eric Bylander.

  – När det gäller deras resonemang kring att nämndemän ska vara ett representativt urval är de inte helt rätt ute, säger han.

  Lapidus och Åkermark beklagar även att svenska rättegångar ”slentrianmässigt” hålls bakom stängda dörrar.

  – Där gäller det att komma ihåg att det är en känslig avvägning mellan den tilltalades intresse av insyn och målsägandes intresse av integritet. Många gånger har även den tilltalade intresse av att det inte ska bli publicitet kring målet, säger Eric Bylander.

  Något han däremot instämmer i är att kritiken mot att icke-svensktalande personer som är inblandade i ett rättsfall inte får sina handlingar översatta.

  – Det är ett oskick från Sveriges sida, säger han.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X