Annons

Expedition med dolda syften

När Sovjet anföll Finland 30 november 1939 utarbetades planer i Paris och London att skicka en militär expedition till Norden med det föregivna syftet av undsätta Finland.

Under strecket
Publicerad

65 fullastade vagnar med malm, varje vagn lastar 36 ton.Malmbanan byggdes under slutet av 1800-talet för att frakta malm från de lappländska gruvorna till Narvik. Banan var färdig 1903 och elektrifierades i sin helhet 1923.

Foto: T. DAHLLÖF/PRESSENS BILD/SCANPIXBild 1 av 1

65 fullastade vagnar med malm, varje vagn lastar 36 ton.Malmbanan byggdes under slutet av 1800-talet för att frakta malm från de lappländska gruvorna till Narvik. Banan var färdig 1903 och elektrifierades i sin helhet 1923.

Foto: T. DAHLLÖF/PRESSENS BILD/SCANPIXBild 1 av 1
65 fullastade vagnar med malm, varje vagn lastar 36 ton.Malmbanan byggdes under slutet av 1800-talet för att frakta malm från de lappländska gruvorna till Narvik. Banan var färdig 1903 och elektrifierades i sin helhet 1923.
65 fullastade vagnar med malm, varje vagn lastar 36 ton.Malmbanan byggdes under slutet av 1800-talet för att frakta malm från de lappländska gruvorna till Narvik. Banan var färdig 1903 och elektrifierades i sin helhet 1923. Foto: T. DAHLLÖF/PRESSENS BILD/SCANPIX

Det verkliga målet synes istället ha varit de svenska malmfälten i norr. Hade expeditionsstyrkan verkligen kommit iväg skulle Sverige med säkerhet ha dragits in i kriget.

Annons
Annons
Annons