Exeotechs revisor anmärker på brister

Den kontrollbalansräkning NGM-bolaget Exeotech låtit upprätta visar att det resterande egna kapitalet uppgår till -13,1 miljoner kronor och aktiekapitalet till 41,8 miljoner kronor. Aktiekapitalet är således till fullo förbrukat, enligt kontrollbalansräkningen.

Direkt
Publicerad
Annons

Bolaget offentliggör också en så kallad upplysning av särskild betydelse ur revisionsberättelsen. Där skriver revisorerna bland annat att det finns en betydande osäkerhet om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten och att det enligt deras bedömning är av vikt att de planerade åtgärderna avseende finansieringen och kapitaltäckningen kan genomföras.

Revisorerna anmärker på att Exeotechs styrelse och vd brustit i att organisera den interna kontrollen över redovisningen på ett betryggande sätt. De anmärker också på att skatter och avgifter inte betalats i rätt tid och påpekar att bolaget har restförda skatter hos Kronofogdemyndigheten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons