Evig ungdom är inte bara en galen tanke

Att stoppa puberteten för att göra människan odödlig är ett förslag som på allvar förts fram av en forskare i USA. En brittisk professor propagerar för tekniker att utrota åldrandet. Det är spektakulära idéer, men etikforskare i Lund tror att försök på människor snart kan börja och efterlyser mer debatt: Vet vi vart vi är på väg?

Under strecket
Publicerad
Annons

Alla ska ha rätt att åldras vid god hälsa. Ingen ska behöva acceptera åldrandet över huvud taget. Alla ska ha rätt att få välja om de vill dö eller inte.
Det är de olika synsätt som etikern Eva-Lotta Grantén funnit när hon studerat hur några utvalda forskare argumenterar för en utveckling mot evigt liv. I forskningsprojektet ”Drömmen om förskjutet åldrande och odödlighet” fokuserar hon på dem som driver de mest spektakulära idéerna om att göra oss odödliga - och finner att de föreställer sig att varje människas högsta önskan skulle vara en minst fördubblad livslängd.
Universitetslektor Eva-Lotta Grantén i Lund är övertygad om att de har fel. Dessutom anser hon att vi så snart som möjligt bör diskutera vad dessa tankar för med sig. Rollen som etiker är ju att synliggöra de värdekonflikter som kommer att stå på spel.
Halvvägs i sin forskning, ser hon att satsningar på att få evigt liv skulle stå mot våra principer om såväl rättvis resursfördelning och demokratiskt inflytande som personlig integritet,
människovärde och risken för att genetisk information ska komma i orätta händer.

– Kanske måste den här forskningen regleras även om den finansieras med privata medel.

Annons
Annons
Annons