X
Annons
X

Eva Dahlgrens läsning leder fel

Sommarprataren Eva Dahlgren redogör i sitt program (27/6) för sin väg från frågande sökare (”Vem tänder stjärnorna?”) till trosviss gudsförnekare och medlem i samfundet Humanisterna. Katalysator för denna process är hennes möte med en formulering ur ett kristet rekviem: ”Min bön är dig inte värdig.” För Dahlgren blir dessa ord ett tecken på den kristna trons mörka människosyn.

De ord som Dahlgren citerar kommer från hymnen Dies irae, ”Vredens dag”, som bland annat använts i de allvarsmättade gudstjänster för bortgångna som kallas dödsmässor eller rekviem. Hymnen är tillkommen på 1200-talet, och har sedan tonsatts av bland andra Mozart och Verdi.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X