EU:s strukturfonder

Under strecket
Publicerad
Annons

Så mycket har hittills betalats ut till svenska projekt med kulturanknytning:
2003: 350 milj kr.
2002: 540 milj kr.
2001: 540 milj kr.
2000: 135 milj kr.
Att summan varierar beror på att Sverige får en klumpsumma för perioden 2000- 2006 som betalas ut successivt.

Så mycket har Sverige satsat i offentliga medel på kultur:
2002: 17,4 mdr kr.
2000: 16,1 mdr kr.

Annons
Annons
Annons