Annons

”EU:s sociala pelare ett recept för splittring”

Karin Svanborg-Sjövall och Emanuel Örtengren.
Karin Svanborg-Sjövall och Emanuel Örtengren. Foto: Pressbilder

Socialpolitiken bör regleras på nationell nivå, inte EU-nivå, annars försvagas väljarnas möjlighet att ställa politiker till svars. Det skriver Karin Svanborg-Sjövall och Emanuel Örtengren, Timbro, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Det är ett och ett halvt år sedan Stefan Löfven fick sola sig i europeiska ledares stjärnglans på det så kallade sociala toppmötet i Göteborg. Där undertecknade EU:s regeringschefer den sociala pelaren, en samling principer för arbetsvillkor och välfärd. Liksom Löfven understryker Daniel Färm och Monika Arvidsson att pelaren inte är bindande och endast syftar till att etablera miniminivåer inom arbetsmarknads- och socialpolitiken. De menar därför att den borgerliga kritiken mot att EU lägger sig i sociala frågor är missvisande.

Här utelämnar Färm och Arvidsson två viktiga faktorer. För det första bortser de från sakfrågor och specifika exempel där EU-kommissionen haft långtgående ambitioner att reglera medlemsländernas arbetsmarknads- och socialpolitik. För det andra glömmer de att all EU-politik är tvådimensionell: allt är inte höger/vänsterkonflikt, mycket handlar också om synen på överstatlighet kontra nationellt självbestämmande. Frågan är inte i vilken utsträckning Sverige ska ”exportera den svenska modellen”, frågan är i vilka frågor vi kan leva – respektive inte leva – med de kompromisser som EU-beslut alltid landar i.

Annons
Annons
Annons