Annons
X
Annons
X

EU:s maktsfär måste ta tag i jämställdheten

EU bör sopa rent framför egen dörr och säkerställa jämställdhet i de egna maktsfärerna. Att Europeiska centralbankens högsta ledning är en helt igenom manlig bastion är fullständigt oacceptabelt, skriver Nyamko Sabuni och Olle Schmidt (FP).

BRÄNNPUNKT | EUROPA

Att rekrytera enbart män innebär snävare urval och risken att missa potentiellt utmärkta kandidater ökar.
Nyamko Sabuni och Olle Schmidt

Europa måste bli bättre på att ta tillvara kvinnors kompetens i de mäktigaste organen. Det gäller både inom näringslivet och politiska institutioner. Just nu förbereder EU:s verkställande institution, kommissionen, omfattande förslag när det gäller jämställdhet i börsbolagens styrelser. Vi välkomnar engagemanget. Det är minst lika viktigt att EU sopar rent framför egen dörr och säkerställer jämställdhet i de egna maktsfärerna.

Under EU-ledarnas toppmöte i mitten av oktober kommer sannolikt Yves Mersch, centralbankschef i Luxembourg, att utses till ledamot av ECB:s högsta ledning, direktionen. Han ersätter en annan man och ledningen fortsätter att vara en manlig bastion. Detta är fullständigt oacceptabelt utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Annons
X

Fler kvinnor borde vara chefer och sitta i ledningsgrupperna för EU-institutionerna. Europeiska centralbanken (ECB) utmärker sig genom att vara helt mansdominerad. Det finns inte en enda kvinna i direktionen (sex män), i ECB-rådet (23 män) eller i det allmänna rådet (29 män). Detta är djupt att beklaga.

Det är oacceptabelt att en mäktig institution som fattar viktiga beslut för alla EU:s medborgare, där hälften är kvinnor, inte har en ledning eller styrelse som bättre speglar medlemsstaternas befolkning. Dessutom kommer ECB att få ännu större makt om Kommissionens förslag att ECB också ska utöva tillsyn över EU:s banker går igenom.

Vi tvivlar inte på Yves Mersch kompetens, men det är oerhört nedslående och vi blir lika besvikna varje gång det inte förs fram en enda kvinnlig kandidat. Som liberaler är vi övertygade om att en större mångfald i styrelsen också höjer kvaliteten i beslutsprocessen.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Utfrågningen av Yves Mersch i Europaparlamentets Ekonomiutskott sköts upp, eftersom ingen kvinna hade föreslagits som alternativ till honom. Detta trots att den liberala gruppen tagit fram en lista med lämpliga kvinnliga kandidater.

  Imorgon,
  måndag, håller ekonomiutskottet sent omsider sin utfrågning av Mersch. Det är i dagsläget svårt att säga hur utskottet ställer sig eftersom det fortfarande endast finns en kandidat, en man.

  Vi vill som folkpartister se en bättre och mer jämställd nomineringsprocess, men inte lagstadgad könskvotering. För att få en bättre nomineringsprocess borde EU-länderna, liksom vi ofta gör i Sverige, ta fram listor med kvalificerade kandidater av båda könen och sedan använda ett förfarande där man presenterar en kandidat av varje kön.

  Europas ledare betonar ständigt vikten av en balanserad representation av män och kvinnor på inflytelserika poster. Och vi vet att en mångfald i styrelser och regeringar säkerställer bredare kompetens och perspektiv.

  Ändå ser vi att EU-ländernas nomineringar till några av de viktigaste och mest inflytelserika EU-institutionerna ofta resulterar i en skrämmande ensidig kandidatlista, bestående av enbart män.

  Att rekrytera enbart män innebär snävare urval och risken att missa potentiellt utmärkta kandidater ökar. Argumentet som ofta framförs, att det inte finns några kvalificerade kvinnliga kandidater, anser vi saknar trovärdighet.

  Kvinnor måste i större utsträckning ta plats i EU:s institutioner, en plats i ECB är därför en viktig politisk markering. Man måste inse att bristen på jämställdhet är ett allvarligt problem. EU:s kvinnor är välutbildade med hög kompetens, de måste tas tillvara och ses som en resurs på ledande befattningar inom EU.

  NYAMKO SABUNI (FP)

  jämställdhetsminister

  OLLE SCHMIDT (FP)

  EU-parlamentariker

  Fler debattartiklar om Europa:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X