EU:s hoppfullhet var bara önsketänkande

Under strecket
Publicerad
Annons

För ett år sedan fanns det en förhoppningsfull grundstämning i Europa. Visserligen hade spekulanterna på finansmarknaderna fördunklat de ekonomiska utsikterna. Men genom ett nära samarbete med president Obama skulle krisen kunna bemästras. Genom G20 skulle nya globala regelverk förhindra nya finansbubblor.

Visserligen höll Tjeckiens ordförandeskap på att implodera, men snart skulle Sverige ta över och skapa ordning och reda. Visserligen återstod många hinder, men förväntningarna var höga på att ett nytt maskineri skulle få EU att fungera bättre. Parlamentet och kommissionen skulle förnyas och genom Lissabonfördraget skulle ledarskapet förstärkas, inåt och utåt.

Annons
Annons
Annons