Annons
X
Annons
X

EU:s hårda kritik mot Sveriges spelmonopol

EU-kommissionen har presenterat en handlingsplan för internetspel som ska förbättra konsumentskyddet, främja ansvarsfull spelreklam och stoppa uppgjorda matcher. För Sveriges del är en paragraf om att straffa länder som inte är ”konsekventa” värd att notera: kommissionen är kritisk mot att Sverige upprätthåller spelmonopolet i folkhälsans namn men samtidigt gör massiv reklam för spel.

SVD I STRASBOURG

EU-kommissionen vill tvinga spelbolag att vässa vapnen mot pengatvätt, och införa jourtelefoner dit tipsare kan ringa med misstankar om matchuppgörelser.

Nätbolagen ska tvingas att utföra identitetskontroller på sina kunder, och får skyldighet att rapportera suspekta spelare till myndigheter, som i sin tur ska dela med sig av informationen till andra länders myndigheter.

Detta är några av förslagen i den strategi för nätspelande som EU-kommissionären med ansvar för den inre marknaden, fransmannen Michel Barnier, presenterade på onsdagen.

Annons
X

I en ovanligt hårt vinklat paragraf i rapporten – EU-kommissionen brukar vara försiktiga med hot – så skriver Barnier att man vill ”vidta åtgärder” mot medlemsländer vars nationella lagar bryter mot EU-lag. I klarspråk: utdöma sanktioner - dyra vitesbelopp.

Även om företag och tjänster ska kunna röra sig fritt på EU:s marknader, och även om det är EU-kommissionen som övervakar att alla länder följer gemensamma handelslagar, så är spelverksamhet helt undantagen från EU-området och sköts av EU-länderna själva – till spelbranschens stora förtret.

Enskilda länder brukar försvara sina monopol och andra restriktioner med att dessa är nödvändiga för att skydda medborgarna mot spelmissbruk och för att motverka brott som svindel och pengatvätt.

Men på senare år har EU-domstolen i Luxemburg granskat flera länders spelpolitik för att se om de krockar med gemensamma EU-lagar om exempelvis etableringsrätt.

Österrike, som inte har ett statligt spelmonopol men där staten har ensamrätt på att dela ut spellicenser, har kritiserats för att bara ha gett 12 inhemska, privata företag rätt att idka spelverksamhet i landet. På Malta, som har EU:s mest liberala spellagar samsas som jämförelse över 500 spelbolag från hela världen.

I Spanien har ett lotteri med vinsterna vikta för de blindas riksorganisation länge haft regeringen med sig i sina krav att hålla fritt spelande borta för att inte behöva dela upp spelmarknaden på fler aktörer och därmed minska inkomsterna för blinda. I Nederländerna finns ett liknande system.

Flera av Tysklands förbundsstater har spelmonopol med hänvisning till folkhälsan. EU-domstolen sade dock förra året att Tyskland inte verkar bry sig så mycket om hälsan eftersom man samtidigt tillåter statsstödda spelbolag göra massiva reklamkampanjer för mer spelande, och genom att låta antalet spelautomater öka lavinartat i området.

Sverige har i EU-domstolen fått rätt att behålla sitt monopol på spel, men har också kritiserats för sina massiva statsfinansierade reklamkampanjer för sina spel. Om EU-kommissionär Michel Barnier går vidare med sitt resoluta förslag att utdöma sanktioner för länder som inte är konsekventa, så kan Sverige ha anledning att lyssna noga.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X