Annons

EU:s domstol ska lösa tvister

EU är inte bara ett ekonomiskt och politiskt samarbete. EU är också en rättslig gemenskap, som stiftar lagar. Därför finns det också en gemensam domstol, som ska tolka lagarna och slita tvister om lagarna. Det ska råda likhet inför lagen i hela unionen.

Under strecket
Publicerad

EU:s domstol i Luxemburg heter formellt EG-domstolen, vilket kan vara förvirrande. Förklaringen är att den gemensamma lagstiftningen sker i ”gamla EG”, som finns kvar som en del av den Europeiska unionen (EU) som skapades genom Maastrichtfördraget 1993.
Unionens domstol har sin kompetens begränsad till den gemensamma Europarätten, det vill säga grundfördragen och de gemensamma lagar som stiftas på basis av grundfördragen (ska inte blandas ihop med Europarådets domstol för mänskliga rättigheter i Strasbourg).

Fördragen lägger fast vissa fundamentala principer för samarbetet. All diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden. Det ska råda fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft samt etableringsfrihet mellan medlemsländerna.
Begränsningar av dessa principer kan undantagsvis medges för att skydda människors liv och hälsa eller med hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Sådana begränsningar får dock inte vara förtäckta handelshinder eller vara ett medel för godtycklig
diskriminering.
I det nu aktuella fallet menar domstolen att det svenska apoteksmonopolet lämnar utrymme för sådan diskriminering och därför måste ändras, men inte nödvändigtvis avskaffas.

Annons
Annons
Annons