Annons

”EU:s blyförbud skulle få absurda effekter”

Foto: Vidar Ruud/TT

EU håller på att springa ifrån allt sunt förnuft och kasta grundläggande rättsprinciper överbord när det gäller bly i hagelpatroner. Det skriver Torbjörn Larsson och Bo Sköld, Svenska Jägareförbundet.

Under strecket
Publicerad

På torsdag nästa vecka ska experterna från EU:s medlemsländer i Reach-kommittén åter värdera ett förslag från EU-kommissionen gällande förbud mot blyhagel. Ett beslut som främst påverkar jägarkåren. Sverige representeras på mötet av myndigheten Kemikalieinspektionen (Kemi). Dock är det inte första gången kommissionen presenterar förslaget. Det är faktiskt tredje gången man lägger fram exakt samma förslag. De två gångerna tidigare har det skickats tillbaka på grund av att det ansetts för bristfälligt. Av svårbegripliga skäl har kommissionen valt att slå dövörat till och försöker nu en gång till med samma tokigheter! Svenska Jägareförbundet hoppas att Reach-kommittén denna tredje gång i ordningen förkastar förslaget med sådan tydlighet att kommissionen inser att den måste finna en annan väg framåt.

Det finns ett antal viktiga invändningar mot det förslag som nu åter presenteras. Kanske allvarligast är att förslaget bryter mot den grundläggande rättsprincipen att medborgare skall anses oskyldiga tills motsatsen bevisats. Förslaget innehåller nämligen en presumtion att en jägare eller medföljare på jakt som passerar genom en våtmark eller inom en 100-metersradie kring en våtmark och bär med sig blyhagelpatroner ska anses ha brutit mot lagen. I klartext: om du har en blyhagelpatron i fickan i närheten av en ”våtmark” anses du ha brutit mot lagen såvida inte du kan föra i bevis att du inte tänkte använda patronen i våtmarken. Det här strider mot svensk grundlag och mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som såväl Sverige som EU förbundit sig att följa. Detta är i grunden tillräckligt för att helt avfärda kommissionens förslag.

Annons
Annons
Annons