Euroräntan lämnades oförändrad

Under strecket
Publicerad
Annons

Europeiska centralbanken (ECB) lämnade euroräntan oförändrad på 2,75 procent vid rådsmötet på torsdagen i Frankfurt. ECB-chefen Wim Duisenberg menar att dagens räntenivå är väl avpassad till det ekonomiska läget, som präglas av mycket stor osäkerhet. Några signaler om förestående räntesänkning gav Duisenberg inte vid presskonferensen. Senast ECB ändrade räntan var den femte november förra året då den sänktes med 0,5 procentenheter.

– Den nuvarande nivån utgör en balanserande kraft mot de negativa tendenser i ekonomin som vi kunnat avläsa runt årsskiftet, sade Wim Duisenberg.
ECB-ledningen tror på en vändning till det bättre under loppet av året, men med tanke på det geopolitiska läget, i synnerhet Irakfrågan, är det nästan omöjligt att göra någon säker bedömning.
ECB:s övergripande mål är att i ett medelfristigt perspektiv hålla inflationen under 2 procent per år. För närvarande är inflationen avtagande och ligger på 2,1 procent.

Annons
Annons
Annons