Annons
X
Annons
X

Europol: Risk att terrorister hittar vapen på Darknet

Den illegala handeln med skjutvapen flyttas allt mer från det öppna till det dolda internet, enligt en ny rapport från Europol. För Tullverket är det svårare att spana i den miljön.

Skjutningarna i Sverige
Delar av beslag från Tullverket i Stockholm visades upp för SvD i mars.
Delar av beslag från Tullverket i Stockholm visades upp för SvD i mars. Foto: Tomas Oneborg

Det har skett ett skifte i den illegala handeln med skjutvapen, konstaterar Europol i sin nya rapport om organiserad brottslighet. Det var fem år sedan den senaste rapporten på samma tema släpptes. Nu är den europeiska polismyndighetens budskap att handeln med illegala skjutvapen har i allt högre grad gått över till det dolda internet, Darknet.

Vi har sett fall där det funnits skjutvapen i frakter där det hittats hasch som kommit från Libyen.

Trafiken på Darknet, ett slutet internet vars sajter inte går att hitta från en vanlig webbläsare och från vanliga sökmotorer, är krypterad. Användarna har också andra möjligheter att vara anonyma, när de till exempel beställer droger eller skjutvapen.

Annons
X

– Det finns en signifikant smuggling av skjutvapen inom EU. Problemet med skjutvapen, om man jämför med andra varor, är att under ett enda vapens livstid så kan det smugglas på flera sätt och flera gånger. De kan trafikeras under många år, säger Roberto Codesal, chef på Europols enhet för vapen och sprängämnen, till SvD.

För att göra affärer krypterat på nätet behövs specifika kunskaper – något som finns i god omfattning eftersom illegala handel med skjutvapen de facto sker på Darknet.

– Den tekniska kunskapen måste finnas, man måste kunna använda viss mjukvara och man måste känna till grundläggande kryptering. Man måste också känna till hur man handlar med Bitcoin. Säljare måste veta hur man konverterar Bitcoin till pengar. Det är en utmaning för polismyndigheter, vi behöver kunskap för att kunna slåss mot kunskap, säger Roberto Codesal.

De anonyma beställningarna på Darknet når i slutändan genom post- och kurirflödet in i EU:s medlemsländer, däribland Sverige.

– Oavsett så ska varan passera rikets gräns och det är där vi står, det går inte att kryptera en pistol utan den kommer i ett paket. Att göra upp en affär krypterat på internet påverkar inte smugglingsflödet, säger Karl Hertting, chef för Tullverkets underrättelseenhet i Stockholm.

Risken för vapensmuggling från områden där det varit krig är stor.

Däremot uppstår det utmaningar. Om användarna är anonyma och kommunicerar krypterat i köp- och säljledet så kan det bli svårare att utreda.

– Affärstransaktionerna sker mer fördolt. Det kan försvåra efterföljande utredning, att knyta mottagaren till försändelsen. Det är svårare att utföra spaning i den här miljön. Inhämtningen av information från dolda sajter är svårare men det är också en miljö där vi arbetar och där vi har förmåga, säger Karl Hertting.

För Tullverket innebär övergången till allt mer krypterad handel en utmaning.

– I allt fler utredningar blir det mycket mer bevissäkring, det är många datorer och mycket teknisk bevisning. Krypteringsdelen försvårar, säger Karl Hertting.

Karl Hertting, chef för underrättelsenheten på Tullverket i Stockholm säger att myndigheten har närvaro på Darknet. Foto: Tomas Oneborg

Men illegala skjutvapen är inte begränsade till gängskjutningar, det visade terrorattackerna i Paris 2015. Några gärningsmän hade kriminell bakgrund, och automatvapnen som användes var illegala skjutvapen.

– En del terrorister har haft kriminell bakgrund, så det är inte svårt för dem att få kontakt med personer som kommer år skjutvapen. Men jag kan inte säga att det är det enda sättet. En risk just nu är att de skulle hitta skjutvapen på den kriminella marknaden, säger Roberto Codesal vid Europol.

Vilka risker ser ni med vapensmuggling från andra postkonfliktområden, som till exempel Libyen eller kanske längre fram Syrien?

– Vi har sett fall där det funnits skjutvapen i frakter där det hittats hasch som kommit från Libyen. Ur vårt perspektiv bygger vi ut samarbetet med länder i Nordafrika och i Mellanöstern för att minimera risken att vapen kommer från konfliktområden in i EU. Men det här samarbetet gäller även länderna på Balkan, Ukraina och andra länder som finns nära oss.

– Risken för vapensmuggling från områden där det varit krig är stor, det har vi sett i fallet med Balkan, säger Roberto Codesal.

Annons

Delar av beslag från Tullverket i Stockholm visades upp för SvD i mars.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Karl Hertting, chef för underrättelsenheten på Tullverket i Stockholm säger att myndigheten har närvaro på Darknet.

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X