Europeiskt vårdval bra för patienter

Gränslös sjukvård Möjligheten finns redan för människor inom EU att söka vård i andra länder inom unionen. Ett europeiskt patientrörlighetsdirektiv skulle klargöra rättsläget ytterligare och befästa patienternas rätt till planerad vård i andra EU-länder. Men Socialdemokraterna har hittills kämpat emot, skriver moderaterna Gunnar Hökmark och Catharina Elmsäter-Svärd som hoppas på ändring.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sedan drygt ett år tillbaka har vi fritt vårdval i Stockholms län. Det innebär att människor har möjlighet att själva välja vilken vårdgivare eller mottagning de vill besöka inom stora delar av sjukvården. I Stockholm märker vi att vårdvalet fungerar bra – tillgängligheten ökar, kvaliteten höjs och människor uppger att de är mer nöjda med vården nu än tidigare.

Även andra delar av Sverige har eller ska införa vårdval och regeringen skapar ytterligare förutsättningar för valfrihet genom propositionen om fritt vårdval i primärvården som riksdagen biföll tidigare i år. I EU pågår samtidigt arbetet med att genomdriva ett direktiv för att stärka EU-medborgarnas rätt att söka vård i andra EU-länder.

Annons
Annons
Annons