Annons
X
Annons
X

Europeiskt asylvisum bör införas

Fler europeiska länder måste ta större ansvar för att ta emot flyktingar. Dessutom bör ett europeiskt asylvisum införas, skriver Erik Ullenhag (FP) och Frida Johansson Metso (FP).

Förra veckans djupa tragedi när över 200 människor dog på vägen till Europa pekar obarmhärtigt på att vi måste öppna upp fler lagliga vägar hit, skriver författarna. Bilden visar kistor uppställda i hangaren på Lampedusas flygplats efter katastrofen.
Förra veckans djupa tragedi när över 200 människor dog på vägen till Europa pekar obarmhärtigt på att vi måste öppna upp fler lagliga vägar hit, skriver författarna. Bilden visar kistor uppställda i hangaren på Lampedusas flygplats efter katastrofen. Foto: LUCA BRUNO/AP

BRÄNNPUNKT | FLYKTINGPOLITIKEN

I akuta lägen – som i Syrien i dag – ska EU tillfälligt kunna slopa visumkrav helt.
Erik Ullenhag och Frida Johansson Metso

I förhållande till övriga Europa utmärker Sverige sig som ett land som ger många asylsökande skydd och för att vi har infört lagliga vägar för dem som vill komma hit och arbeta. För Folkpartiet är det angeläget att Sverige ska fortsätta med vår medmänskliga tradition. Förra veckans djupa tragedi när över 200 människor dog på vägen till Europa pekar obarmhärtigt på att vi måste öppna upp fler lagliga vägar hit. Sverige ska vara en tydlig röst för att hela EU ska föra en medmänsklig flyktingpolitik.

Inför Folkpartiets landsmöte i november föreslår Folkpartiets partistyrelse därför bland annat följande:

Annons
X


Ett europeiskt asylvisum bör införas. I dag beviljas inresevisum för turism, för släktträffar och arbete, men avslås om du misstänks vilja söka asyl. Det innebär att ju värre läget är i ditt hemland desto svårare är det att få visum. Ett asylvisum på EU-nivå skapar en laglig väg till Europa för dem som söker skydd undan krig och förföljelse.


Fler europeiska länder måste ta ett större ansvar för att ta emot flyktingar. Ett första steg är att ställa krav på att alla EU-länder tar emot så kallade kvotflyktingar. Kvotflyktingar får flyktingstatus av FN på plats i närområdet och därefter tar enskilda länder emot dem. Sverige tar i dag emot strax under 2000 kvotflyktingar varje år – om alla EU-länder tog emot lika många skulle 100000 av dem som nu sitter i flyktingläger kunna få skydd i Europa. Samtidigt som vi driver detta på EU-nivå ska Sverige öka antalet kvotflyktingar som vi tar emot.


Fortsatt stöd till flyktingar i närområdet. Även om EU:s migrationspolitik liberaliseras kommer många av dem som tvingas på flykt även i framtiden stanna i konfliktens närområde. Grunden för den internationella flyktingrätten är att vi har ett folkrättsligt ansvar att behandla asylsökningar som görs på plats här i Sverige. Det är ett moraliskt dilemma att det bara är några få promille av dem som flyr undan förtryck och krig som tar sig till Sverige. Men vi ska inte, som vissa debattörer gör, ställa människor mot människor och säga att det är fel att ge dem som tagit sig hit skydd för det är många som behöver stöd i konfliktens närområde. De människor som har flytt hit ska kunna få en fristad här – i vårt Sverige skickas inte asylsökande tillbaka till krigets helvete.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Visumsystemet är i dag ett allvarligt hinder som försvårar för flyktingar att lämna förtryck och våld. Det har också blivit ett sätt för länder som ligger långt bort från konflikter att kringgå sitt ansvar för världens mest utsatta. Eftersom en av grunderna för dagens asylsystem är att asyl ska sökas på plats i mottagarlandet och dagens visumkrav omöjliggör en laglig hitresa har asylrätten kraftigt beskurits. De som i dag får en chans till asylprövning är de som av mod eller tvång väljer illegala resvägar.

  Folkpartiets partistyrelse föreslår alltså att EU:s visumsystem ska ges en skyddsdimension. Vi vill att asylskäl ska vara ett skäl till att få bifall och visum till EU. Praktiskt skulle det innebära att de som i dag utlämnas till knappt sjövärdiga båtar skulle ha trygga alternativ, att de tolkar som svensk militär haft anställda i Afghanistan skulle beviljats visum och att syrier skulle ha lagliga vägar till Europa.

  Folkpartiets förslag är att asylvisum ska införas på EU-nivå. Om fler länder är med och tar ansvar får fler flyktingar skydd. Vi är ute efter att skapa ett stabilt reguljärt system och för att göra det tror vi att hela EU måste vara med.

  Partistyrelsen föreslår också att i akuta lägen – som i Syrien i dag – ska EU tillfälligt kunna slopa visumkrav helt. De senaste månaderna har vi exempelvis sett hur Syriens grannländer, som gett plats åt beundransvärt många flyktingar, blivit mer selektiva. När gränser stängs har ambassader i landet ofta redan slagit igen. Visum ska inte vara ett krav när visum i realiteten inte kan sökas.

  Folkpartiet försvarar asylrätten och individens rätt att välja var hon söker trygghet. Vi anser att det är rimligt och önskvärt att fler länder än de som befinner sig i konfliktens grannområde delar på ansvaret för världens flyktingar och vi understryker att för många flyktingar är livet i ett flyktingläger inte ett möjligt alternativ. Folkpartiet anser att vi ska ta ett större ansvar för att se till att människor kan lämna konfliktområden och söka skydd i Europa samtidigt som vi bidrar till stöd och skydd för dem som stannar i närområdet. Sverige och EU ska, förutom att genom kvotflyktingssystemet avlasta flyktinglägren, även fortsatt vara en stor givare till UNHCR.

  Samtidigt som vi liberaliserar EU:s flykting- och invandringspolitik behöver vi fortsätta reformera den svenska integrationspolitiken. Den som kommer till vårt land ska från första dagen mötas av en tydlig arbetslinje. De två viktigaste nycklarna in till det svenska samhället är jobb och kunskaper i svenska. Mot den bakgrunden presenterar Folkpartiet inför landsmötet också en rad förslag för att se till att fler som kommer till vårt land snabbare ska få arbete och lära sig vårt språk. Den som är nyanländ invandrare i Sverige ska möta tydliga förväntningar att ta erbjudna arbeten. Vi behöver också använda medborgarskapet bättre ur integrationssynpunkt. Grundläggande kunskaper i svenska ska vara ett villkor för medborgarskap. Budskapet ska vara att vi vill att den som får stanna i Sverige ska ha sin framtid här och sträva mot att bli svenska medborgare.

  Vi behöver liberalisera Europas migrationspolitik och samtidigt förbättra integrationen. Det handlar om att skapa ett europeiskt samarbete vi kan vara stolta över. Dessutom är ett öppet, medmänskligt och tolerant Europa centralt om vår världsdel ska fortsätta vara rik och framgångsrik i framtiden.

  ERIK ULLENHAG (FP)

  andre vice ordförande

  FRIDA JOHANSSON METSO (FP)

  partistyrelseledamot

  Fler artiklar om flyktingar:

  Annons
  Annons
  X

  Förra veckans djupa tragedi när över 200 människor dog på vägen till Europa pekar obarmhärtigt på att vi måste öppna upp fler lagliga vägar hit, skriver författarna. Bilden visar kistor uppställda i hangaren på Lampedusas flygplats efter katastrofen.

  Foto: LUCA BRUNO/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X