Europaskolan på Södermalm

Europaskolan på Södermalm drivs tillsammans med Europaskolan i Vasastan av stiftelsen Docendo Discimus, och erbjuder en såkallad International Baccalaureate-utbildning, som är en internationell standard för skolor. Eleverna får en utökad undervisning i språk och matematik, och den internationella inriktningen gör Europaskolan på Södermalm intressant för föräldrar som har internationella jobb eller som vill ge sina barn goda förutsättningar att göra karriär utomlands.

Under strecket
Europaskolan på Södermalm.

Europaskolan på Södermalm.

Annons

Trots det stiliga namnet är betygen som delas ut på Europaskolan på Södermalm inte bland de absolut bästa i Stockholm. Elevernas genomsnittliga meritvärde, det vill säga niornas slutbetyg, under de senaste tre åren ligger på 267. Samtidigt är inte skolans starkaste kort att få eleverna att klara målen i alla ämnen. 89 procent av eleverna har klarat sig med godkänt i alla ämnen under de senaste tre åren.

Trots den utökade timplanen i matematik har enbart 91 procent av niorna fått minst godkänt i det nationella provet i matematik under de senaste tre åren. Eleverna får däremot höga betyg i engelska och svenska, 67,2 respektive 57 procent har fått MVG på de nationella proven i ämnena i genomsnitt.

Annons
Annons
Annons