Annons
X
Annons
X

Europas vindar blåser som sex kärnreaktorer

OSLO Vindkraften ökar snabbt i Europa, som redan är världsledande inom denna energiform. Den installerade effekten ökade med 23 procent i fjol. Inom EU producerade vindkraftverken 43 miljarder kilowattimmar (TWh) 2003, ungefär lika mycket som sex kärnkraftsreaktorer.
Det är Eurobserver, ett forskningsorgan om förnybara energikällor som stöds av EU, som i sin senaste rapport om vindkraften uppger att den sammanlagda effekten nu är 28,7 Gigawatt (GW). Den nya effekt som tillfördes under året var 5,6 GW, vilket var något mindre än rekordåret 2002, då 6,0 GW installerades.

Europa dominerar världsmarknaden för vindkraft, med 74 procent av den installerade effekten. Enligt Eurobserver producerade vindkraftverken inom EU 43 TWh med el i fjol, en ökning med 17 procent. Österrike och Tjeckien trefaldigade sin installerade effekt, medan Polen och Norge fördubblade sin. Tyskland och Spanien är störst, med en elproduktion på 18,6 TWh, respektive 10,6 TWh.
Men vindkraften har störst andel av energiproduktionen i
Danmark, där de 6 TWh som producerades i fjol, motsvarar 17 procent av elkonsumtionen i landet. Landet har också några av de ledande företagen inom tillverkningen av vindkraftverk. Enligt den danska arbetsgivarföreningen sysselsätts 21 000 personer av vindkraftsindustrin. I hela Europa sysselsätter industrin 80 000 personer.
Sverige har i detta sammanhang hamnat på efterkälken. Trots 30 år med politiskt stöd för vindkraften, där producenter som mest fick 32 öre per kWh i olika former av statligt stöd, var den installerade kapaciteten 2003 fortfarande bara 399 MWh, en ökning med 22 procent jämfört med året innan.

Målet för den svenska energipolitiken är att vindkraften år 2015 ska producera 10 TWh med el. I samband med energibeslutet 2002 utformades politiken så att förnybar energi ska vara en viss kvot av elanvändarnas konsumtion. Vindkraften likställdes samtidigt med andra förnybara energikällor, som solenergi, vågkraft och biobränslen. Det statliga miljöstödet för vindkraften trappas gradvis ned från
18 öre per kWh 2003 och avskaffas helt år 2009, medan investeringsstödet redan avskaffats.

Annons
X

Det nya stödsystemet innebär att kraftproducenter får ett elcertifikat för varje MWh förnybar el som produceras. Certifikaten säljs sedan till elabonnenterna, som - med undantag för elintensiv industri - är tvingade att köpa en viss kvot elcertifikat. Tanken med systemet är att öka andelen förnybar elproduktion. Men till en början har vindkraften fått tuffare villkor.

Fotnot:
1 MWh = 1000 kWh
1 GWh = 1000 MWh
1 TWh = 1000 GWh

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X