Annons

Europas stabilitet är inte längre given

Under strecket
Publicerad

En politiker som talar klartext! Så lockar reklamen för boken, som om detta vore något enastående sensationellt. Ett underförstått underbetyg av vår tids politikerspråk. I förordet lovar författaren också något utöver det vanliga träiga tugget.

Där hävdar han att vi inte vill inse vad vi egentligen vet, för då skulle vi förstå att vi begår självbedrägeri och gör dumheter. Insikten borde framtvinga omprövningar av våra övertygelser, men sådana kan leda oss ut på krävande och slingriga vägar som vi helst vill undvika. Då är det bekvämare att välja den föråldrade visshetens raka och utslätade väg, även om den leder vilse. Omprövningar är ansträngande och därför ägnar vi oss hellre åt verklighetsflykt.

De efterföljande knappt 500 sidorna blottlägger kontrasten mellan den anspråksfulla politiska retoriken och den krassa verkligheten under de senaste två årens djupa kris. Författaren har kunnat följa den från en helt unik position, nämligen som Tysklands finansminister. I den funktionen var socialdemokraten Peer Steinbrück, 63, en omstridd men respekterad självständig politiker, formad av den pragmatiska realpolitiska traditionen från Willy Brandt och Helmut Schmidt. När han nu formulerar sin kritik blir han skoningslös både mot sina politiska vänner och sina motståndare.

Annons
Annons

Ingenting garanterar att vi i Europa om tio år har kvar vårt hyggliga välstånd. Djupgående ekonomiska, sociala och demografiska förskjutningar skakar grundvalarna i vårt välfärdsbygge. De processerna påskyndas av den ekonomiska och finansiella krisen, som långt ifrån är över. Alla hoppas på ekonomisk tillväxt som en mirakelmedicin, men ingen vet varifrån den skall komma. Därför varnar Steinbrück uttryckligen för den stora nästan oemotståndliga frestelsen att släppa loss litet mer inflation för att ta ner de väldiga statsskulderna. På sikt hotar en ny världsomspännande inflationsvåg, skriver han.

Europa är inte problemet utan lösningen, men dagens EU måste konsolideras och förstärkas, anser Steinbrück. I dag är unionen som en förlamad tjur. Ekonomiskt försvagad, strategiskt vilsen och utan någon långsiktig idé. Nödvändiga, genomgripande reformer blir i det storslagna ”Europa 2020” bara ett utbyte av information om goda avsikter. Folkets intresse för EU är ”i bästa fall likgiltighet”.

Peer Steinbrücks huvudpoäng är att de allra flesta ledande politiker i Europa sprider illusioner om en stabilitet som inte längre är given. De låtsas kunna lösa problemen, men lyckas bara begränsa skadeverkningarna av den otyglade finanskapitalismen – i bästa fall. Han förespråkar ett nytt socialt kontrakt för att rädda välfärden efter den formel som föregångaren Karl Schiller formulerade: ”så mycket marknad som möjligt och så mycket stat som nödvändigt”.

Om Europa misslyckas med att hantera de globala och interna utmaningarna kommer dagens dåliga tider i efterhand att framstå som jämförelsevis lyckosamma.

Boken: Peer Steinbrück,
Unterm Strich (Hoffmann und Campe, Hamburg 2010).

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons